Flere selskaper og gode samarbeid forsvinner til nyttår: – Svært mange gode bånd klippes over

Mens rakettene fyker til vers nyttårsaften oppløses flere selskaper, og gode samarbeidsløsninger mellom Lier og Drammen droppes.