Flere skal få eie sin egen bolig. Da må man ha en jobb

Av
DEL

KronikkDette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.Margret Thatcher sa følgende i en debatt mot en Labour-motstander: «Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.»

På godt norsk kan det sies at verdier må skapes, før de kan brukes. Thatcher som var både elsket og hatet hadde et sitat til ettertanke. Vi vil alle ha en velferdsstat som gir oss gratis skolegang og gratis helsetjenester. Vi vil alle ha gode ordninger for barnefamilier med forelderpenger og permisjon ved fødsel, barnetrygd, rimelige barnehager og skolefritidsordning. Vi vil ha et godt sykehus, moderne behandling og god eldreomsorg. Vi skal ha et sikkerhetsnett og inkludere de som faller utenfor. Vi vil ha en beredskap som trygger landet. Det kommer ikke av seg selv.

Mer enn én million arbeidstagere jobber i små og mellomstore bedrifter. Det er ryggraden i norsk økonomi, de er helt sentrale for verdiskaping og velferd. Disse bedriftene må sikres en enklere hverdag og god tilgang til kapital og kompetanse.

Jobber er avgjørende for oss alle, det sikrer et godt samfunn. Det har vi fått erfare i korona-pandemien. Regjering og Storting har bevilget flere krisepakker for å styrke alle deler av næringslivet og hindre stor arbeidsledighet. Å stå utenfor arbeidslivet er krevende og vanskelig. Jobben gjør oss selvstendige, gir oss mulighet til personlig utvikling og tilgang til små og store fellesskap.

For de fleste er drømmen å eie sin egen bolig eller leilighet. Høyre vil ikke ha nasjonal eiendomsskatt, Høyre vil at flere skal kunne eie sin bolig. Da må man ha en jobb. Høyre sier derfor ja til skattelette fordi vi vil skape flere jobber.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Kommende uke er det Jon Helgheim fra Frp som har ordet.

Mandag la Høyre frem sitt førsteutkast til stortingsvalgsprogram. Høyre vil prioritere jobber først. Vi ønsker mer norsk eierskap i bedrifter, derfor må beskatningen av bedrifter og eierskap i Norge være konkurransedyktig med sammenlignbare land.

Dette er ikke en dugnad for de rikeste som Masud Gharahkhani hevder i Drammens Tidende 2. september. Høyre vil tvert om ha en dugnad for norsk eierskap. Vi vil derfor fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og på sikt fjerne hele formuesskatten. Vi vil ha flere entreprenører, og unge som vil satse. Det får vi ikke til ved å skatte mer. Vi vil ha entreprenørskaps-programmer. Det er mange muligheter for å skape morgendagens arbeidsplass.

Det grønne skifte og digitaliseringen av samfunnet vil skape nye jobber. Kulturturisme er en voksende næring. Reiselivsnæringen er helt avgjørende for våre distrikter. Vi vil tilrettelegge for at norsk matkultur fremmer næringsutvikling, og tilrettelegge for flere kreative næringsklynger i kulturlivet og styrke regionale tiltak.

Vi har et godt stykke igjen for å få maksimalt ut av samvirke mellom universitet og næringsliv. Vi må stimulere til klynger der folk skaper innovasjon og nye ideer. Flere start-up-laber, testsentre og næringsrettet forskning vil bidra til det. Under de rødgrønnes styre ble Skattefunn redusert. Det er en støtteordning for forskning og utvikling i næringslivet. Vi vil styrke den.

Det er folk i jobb som skaper verdiene vi alle nyter godt av, det gir også muligheten til å ha en velferdsstat som er der for oss alle.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags