Boligprisene er i stadig økning, og for mange er det en umulig oppgave å komme seg inn på boligmarkedet. Arbeiderpartiet vil ta denne utviklingen på alvor. Vi kan ikke ha det sånn at vanlige folk med normal inntekt ikke får mulighet til å eie egen bolig fordi de ikke har foreldre som har mulighet til å hjelpe.

La oss ta et eksempel:Om Håkon, som er tømrer, skal inn på boligmarkedet, må han betale 2 millioner kroner. Da må han ha 300.000 i egenkapital.

Hvis boligprisveksten er som den har vært i byene i Buskerud det siste året, øker boligprisen med over 10 % hvert år. Om Håkon sparer 5.000 kroner hver måned, vil han aldri komme i mål med å ha nok egenkapital. Boligen som i år ligger ute til 2 millioner vil etter 10 år koste over 5 millioner og egenkapitalkravet har økt fra 300.000 til over 700.000 kroner.

Dette illustrerer hvordan en person i en vanlig jobb sliter med å komme inn på boligmarkedet. Om en ikke er så heldig å ha foreldre som har penger å låne bort, vil det være nær sagt umulig å skaffe bolig. Det skaper forskjeller.

Forskjellene vil ikke bare bli synlig i denne generasjonen, men det vil forplante seg. Når Håkon ikke kommer inn på boligmarkedet, vil han slite med å kunne gi sine barn hjelp til egenkapital. Samtidig som Håkon er i leiemarkedet og betaler sin leie, vil hans venner være inne på boligmarkedet og betale ned på sin egen leilighet.

Denne forskjellsdriveren kan vi ikke akseptere. Derfor vil Arbeiderpartiet gjøre det lettere for folk i jobb å komme inn på boligmarkedet. Har man inntekt som er god, men mangler egenkapital, skal Husbanken være til hjelp og kunne stille med startlån.

På denne måten vil flere komme seg inn på boligmarkedet, og flere vil få muligheten til å eie sin egen bolig.

LES OGSÅ: