Flere urovekkende hendelser. Nå ber politiet om tiltak

Etter et år med flere slagsmål i skolegårdene etter at lærerne har dratt hjem, trakk politiet fram økt kameraovervåking av skoler som et mulig grep. Frp har bedt kommunen undersøke mulighetene.