Stortingsmeldingen om reformen ble tirsdag avgitt fra utdannings- og forskningskomiteen, opplyser Solveig Schytz, utdanningspolitisk talsperson i Venstre.

– Det vil ha en enorm betydning både for ungdommer og for voksne som av ulike grunner ikke har fullført videregående opplæring. Flere tusen ungdommer går hvert år ut av videregående opplæring uten å ha oppnådd studiekompetanse eller fagbrev. Målet er at ni av ti skal fullføre videregående opplæring, og nå får alle rett til å fullføre, sier hun.

Reformen, som omtales som den største for videregående opplæring siden Reform 94, gir også en rett til å ta et fagbrev til dersom man har et fagbrev fra før, eller å ta et fagbrev dersom man har studiekompetanse fra tidligere. I tillegg styrkes arbeidet med å skaffe flere læreplasser, og elever som av ulike grunner ikke får læreplass, skal få et mye bedre tilbud enn i dag, heter det i en uttalelse.

Da fullføringsreformen ble lagt fram i mars, var budskapet fra kunnskapsminister Guri Melby (V) at antall fellesfag skulle kuttes, noe som førte til reaksjoner både hos opposisjon og i regjeringspartiene. I enigheten er det klart at Høyre, Venstre, KrF og Frp ikke ønsker «omfattende kutt» i fellesfagene.

Det ble også foreslått et «framtidsfag» om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte, men dette ble skrotet i begynnelse av april.

(©NTB)