Halvparten av deltakerne i undersøkelsen Ipsos har gjort for Gjensidige Forsikring, oppgir at det de har savnet mest under pandemien er å dra på ferie til utlandet. Savnet etter utenlandsferie fordeler seg nokså likt mellom kjønnene. Rundt 50 prosent av de mannlige og kvinnelige deltakerne setter dette på topp.

Det å være sammen med venner og familie kommer hakk hæl på listen, med henholdsvis 41 og 42 prosent. Bare 24 prosent av de under 30 år gleder seg til å bruke mer tid til familie, mens 60 prosent av dem over 60 år gjør det samme. For den eldste aldersgruppen er muligheten til å være sammen med familie det som flest gleder seg til.

– Resultatet speiler antakelig at sosial distansering har gitt veldig ulike utslag for ulike aldersgrupper. Mange unge har antakelig fått mer enn nok tid sammen med nær familie det siste året, mens mange eldre har vært isolert fra barn og barnebarn, sier kommunikasjonssjef Marie Brudevold i Gjensidige i en pressemelding.

Nesten 40 prosent av deltakerne svarer at de gleder seg til å gå på kafé og restaurant, men variasjonen mellom ulike grupper stor også på dette området. Det er klart flere kvinner enn menn som gleder seg til å spise og drikke ute. Andelen er størst blant dem mellom 40 og 60 år, og lavest blant dem under 30.

Nederst på listen ligger det å kunne være mindre nøye med håndvask.