Til høsten vil regjeringen legge fram en ny strategi for norsk luftfart, da er et av målene å erstatte flypassasjeravgiften med en ny avgift.

I regjeringens målsetting heter det at den nye avgiften skal ha en «reell klimaeffekt og bedre geografisk profil».

Flypassasjeravgiften skulle egentlig gjeninnføres 1. januar, men ble utsatt til sommeren som en del av koronakrisepakken.

Samferdselsdepartementet planlegger å legge fram strategien i høst. Den skal beskrive hvordan utslipp fra luftfarten kan kuttes og ta for seg hvordan regjeringen skal øke avgangene og senke prisene på kortbanenettet.

For såkalte FOT-ruter ønsker de å halvere prisene for passasjerer.

Dette er flyruter som ikke er kommersielt lønnsomme og dermed blir finansiert av staten, som for eksempel Widerøes rute mellom Førde og Oslo i sør, og Lakselv og Tromsø i nord.

Strategien omfatter i hovedsak kommersiell flytrafikk, men vil også ta for seg helikoptervirksomhet og droner.

(©NTB)