Smittesituasjonen i Drammen er skjør, og for å kunne gjenåpne samfunnet er det viktig at folk tester seg. Det er den skjulte smitten som er den mest utfordrende, det er den som kan velte TISK-strategien og halvliter’n på by’n.

For å ta det siste først: Ja, det er krise for næringa, og det er tragisk nok, men det er ikke krise for deg og meg. Vi kan fint ta den halvliter’n i solveggen på privat grunn, butikken er fortsatt åpen, og de selger fortsatt øl. Jeg forstår selvfølgelig at folk hungrer etter det sosiale, men vi er ikke der enda.

Det mest tragiske med alt fokuset på halvliter’n, – helt opp på Regjeringsnivå – er at det viser hvor totalt egoistiske og bortskjemte vi er, og at flere snakker med to tunger. Spesielt når vi setter det i sammenheng med alle de som lider på grunn av halvliter’n, – ikke minst barn og unge som lever i alkoholiserte og voldelige hjem.

Så over til hovedbudskapet i innlegget: TISK-strategien.

Skal Drammen kommune få mulighet til å lette på de mer omfattende regionale og lokale tiltakene, må flere teste seg. Ukjent smitte må oppdages, slik at den kan stoppes. De aller, aller fleste er bevisst sitt samfunnsansvar og vi ser at vi i sammen klarer å senke smittenivåene igjen og igjen, men dog ikke helt.

I min jobb i helsevesenet opplever jeg ofte pasienter som stiller seg både uforstående og kritiske til å teste seg ved luftveissymptomer. Og for å understreke, før noen eventuelt gjør seg opp noen fordommer: Som regel gjelder dette primært etnisk hvite nordmenn.

Det er skremmende når folk midt i en pandemi prøver å bagatellisere bort sårhet i halsen, småfeber eller tetthet i nesa. Har du ikke hatt allergi tidligere, så ikke sats på at det er det du har fått i år. Symptomene behøver ikke å bety at du er smittet av covid-19, men det betyr at du skal teste deg for å utelukke koronasykdom. Om du tenker at det ikke er så farlig for deg, skal du tenke på dine nærkontakter og at samfunnet må holde stengt fram til også den ukjente smitten er slått ned. Den som får spre seg uhindret.

Jeg har ukentlige eksempler på pasienter som bagatelliserer symptomene sine og forsøker å få komme til time likevel, eller ikke vil bestille test. Senest i går ringte det en for å utsette timen sin fordi han var tett i nesa. Jo da, han fikk se om han skulle bestille en test, men han hadde ikke tid før etter at han var ferdig på jobb, sa han.

Han var på jobb!?! Jeg hadde egentlig lyst til å spørre om han var sikker på om det var nesa han var tett i. Men selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Jeg ba ham dra hjem fra jobb og bestille en test.

Et annet eksempel var hun som hadde våknet med vondt i halsen etter motorsykkeltur i helga. Da jeg ba henne ta kontakt med kommunen for å bestille test, mente hun kanskje at hun ikke hadde vondt i halsen likevel, men på halsen. At det var reima på hjelmen som hadde sittet for stramt. Drøyt.

Så at det tar en stund før samfunnet kan gjenåpnes slik vi kjente det før mars 2020, det finnes liten tvil om. Vi får håpe vi blir enda litt klokere på veien og at flere tar sitt samfunnsansvar og tester seg også ved milde symptomer. Det er vi blitt oppfordret til gjentatte ganger.

(TISK betyr - testing, isolering, smittesporing og karantene.)