Håpet om mer normalitet, som ble tent da foreldre i Drammen før helgen fikk beskjed om at det endelig blir gult nivå i skolen, ble plutselig erstattet av gufset fra 12. mars.

Hele uken hadde vi øynet håp om at ungene skulle få spille fotball og basket igjen, være mer sosiale og vi voksne kunne få gå ut og ta en øl igjen.

Men nå er vi nærmere en lock down på ubestemt tid enn normale tilstander, takket være en hypersmittsom britisk mutant som ingen har kontroll på, og som Nakstad og co. frykter skal spre villsmitte i hele landet. Krisetiltakene som regjeringen har innført i de ti berørte Follo-kommunene, er mer drastiske enn lock down-en i mars.

For Stortingets firerbande Frp, Ap, SV og Sp, som tidligere i uken opphevet regjeringens skjenkestopp, smaker nok denne triumfen noe emment i dag.

Beskjeden fra helseminister Bent Høie var lørdag formiddag tydelig: Dette er en kraftinnsats de berørte regionene må gjøre for å slå ned det som kan bli en kjempeutfordring for hele landet. Det er på tide å gni tiltakstrøttheten ut av øynene og vise at vi nok en gang er klare for dugnad. Verken Høie eller statsminister Erna Solberg sa det høyt, men portforbud kan være riset bak speilet dersom tiltakene ikke virker. Selv om det formelt ikke er på plass og ferdig utredet, og selv om det i et land som Norge ikke burde vært et alternativ i det hele tatt.

Selv om mutantviruset ikke er påvist i Drammen, er risikoen stor for at det enten er her eller kan komme hit. Folkehelseinstituttet innrømmer at de har hatt for lav testkapasitet, noe som betyr at mutanten har kunnet spre seg fritt helt siden det ble påvist første gang i Norge 3. januar. Til sammenligning har Danmark ifølge VG en testkapasitet på tre til fem dager. Dette er urovekkende, og noe som kan ha fått store konsekvenser. Også i Drammen.

Smittenivået i Drammen har over tid vært på et for høyt nivå, det har vært store smitteutbrudd på sykehuset og sykehjem, vi har mye importsmitte og vi er nabo til hovedstads- og Follo-regionen som nå er definert som kriseområde.

Derfor var det viktig at drammensordfører Monica Myrvold Berg meldte seg på da Oslo og kommunene rundt møtte helsemyndighetene til krisemøte fredag kveld. Det er ikke mange månedene siden Drammen ble utelatt da helseministeren inviterte så å si alle kommunene i hovedstadsregionen for å diskutere den høye smitteutviklingen i Oslo. Rett etterpå lå Drammen på den nasjonale smittetoppen.

Det bør ikke skje igjen. Vi ser allerede at oslofolk nå valfarter over kommunegrensen til Bærum for å handle vin.

I hele det tett befolkede området i Oslo og Viken beveger folk seg på kryss og tvers av kommunegrensene, enten for å jobbe, handle, dra på hytta eller være sosiale. Derfor er det merkelig at ikke regjeringen inkluderer kommuner som Drammen, Lier og Asker i det såkalte trinn to av opptrappingen, slik kommunene selv har ønsket og presset på for.

For kommunene er det svært arbeidskrevende å stadig utarbeide egne forskrifter. Og for de folkevalgte har det blitt en tøff påkjenning å hele tiden håndtere avveiningene mellom smittevernfaglige råd på den ene siden og presset fra interessegrupper, innbyggere og næringsliv om å åpne mer på den andre. Tas avgjørelsene på høyeste hold, blir det selvsagt mye enklere, og derfor har det i helgen foregått en politisk dragkamp mellom kommunene i randsonen rundt Oslo og Follo, Statsforvalteren og regjeringen.

Som Myrvold Berg sier til Drammens Tidende: Det blir kaos hvis hver enkelt kommune skal lage hvert sitt sett med smittevernstiltak.

Det er foreløpig uavklart hvem som innfører en eventuell nedstengning i trinn 2-kommunene og hvor strenge de faktisk blir. Men vi må være forberedt på det verste. Dessverre. Det kan i ytterste konsekvens bety stengte butikker, restauranter, svømmehaller, bibliotek, treningssentre og fritidsaktiviteter. Skolene som i Drammen har vært under rødt regime siden før jul, fortsetter som før, noe som er en krise i seg selv.

Kostnadene ved en nedstengning, som kommer på toppen av kriseåret vi legger bak oss, kan bli ulidelig store og gå på helsen løs for mange. Ikke minst barn og unge, som ifølge ferske rapporter fra barnevernet har blant annet risikoen for vold, omsorgsvikt og konflikter i familiene økt som følge av koronatiltakene.

Sterke tiltak er nødvendig nå for å få kontroll på kaoset det nye viruset har skapt. Men like viktig som å diskutere hvem som skal innføre dem, blir det å få fart på det som gjør at vi kan skimte normalitetslyset i enden av tunnelen. De tiltakene heter vaksinering, testing og sporing av smitte. Her har både regjeringen og kommunene et stort, felles ansvar.

Les også: