Følg vannstanden direkte her

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om flomfare i Drammen. Her kan se hvordan vannstanden utvikler seg.