Innbyggerne i gamle Nedre Eiker sa i 2016 nei til kommunesammenslåing gjennom en folkeavstemning. Innbyggerne i Drammen og Svelvik fikk ikke uttale seg. Kanskje er tiden inne til å la innbyggerne uttale seg om sammenslåingen?

Det ligger et innbyggerinitiativ på bordet fra «For Nedre Eiker» om folkeavstemning om oppløsning av nye Drammen. Drammen Fremskrittsparti vil støtte dette initiativet, og la la innbyggerne si sin mening om kommunens fremtid.

I 2016 ble det vedtatt at Drammen, Svelvik og Nedre Eiker skulle slå seg sammen til en storkommune. Argumentene i Svelvik og Nedre Eiker var kommunenes dårlige økonomi, mens det i Drammen var mindre debattert. Holdningen kan sies å ha vært mer tilbakelent, og politikere uttalte seg gjerne slik: «Vi kan la de bli en del av Drammen dersom de ønsker det».

Svelvik og Nedre Eiker hadde to ganske ulike innganger inn i Drammen. Mens det var ganske stor enighet i Svelvik, var dette forrige kommunestyreperiodes største og mest betente debatt i Nedre Eiker.

I Nedre Eiker hadde man først et kommunestyreflertall som sa klart «nei» til Drammen, og et arbeiderparti som sa de ville høre på folkeavstemningen som ble avholdt. Men – i desember samme år å snudde partiet helt og forkaste tidligere lovet politikk. I kommunen sa innbyggerne nei til kommunesammenslåing, og til tross for at de ble lovet av Arbeiderpartiet at folkeavstemningen skulle bli avgjørende, ble den ikke det.

LES OGSÅ:

Må lappe sammen et splittet Høyre

Det ble en turbulent start for nye Drammen for Nedre Eikers del, og det har murret en misnøye i deler av befolkningen helt siden.

I dag er situasjonen en annen enn i 2016. Da sammenslåingen ble vedtatt var Drammen vant til å ha en god kommuneøkonomi. Kuttlister, nedleggelser og stor misnøye var ikke noe Drammen var kjent for.

At kommunens tilbud blir dårligere og ikke bedre er ikke noe innbyggerne skal sitte stille og tolerere. Også for tidligere Nedre Eikers del, som gjerne har blitt omtalt som fattig, har situasjonen blitt betydelig verre økonomisk enn tidligere, stikk i strid med sammenslåingens intensjon.

LES OGSÅ:

Protestene førte ikke fram: Sykehjemmene legges ned

I nye Drammen har det blitt svært topptungt i ledelsen. De rødgrønne har ikke klart å styre nye Drammen inn på en god kurs. Det er ikke trygt for en kommunes økonomi å ha symbolpolitiske Miljøpartiet De Grønne ved roret, vi ser gang på gang at kommunen har millioner til «miljøskulpturer», prestisjeprosjekter som FutureBuilt og sykkelveier, samtidig som det kuttes i kommunens primæroppgaver.

Det har blitt lagt ned barnehager og sykehjem. De private barnehagene har blitt så sultefora at flere enkeltstående har solgt til de store, kommersielle aktørene. I de viktigste sakene, som ved nedleggelse av sykehjem og barnehager, ser vi at nærutvalgene ikke blir lyttet til.

Det ligger en stor liste på politikernes bord med forslag om nedleggelse av ti barnehager til, en skole, økte utgifter til idretten, sentraliserte Nav-kontorer med mer. Nye Drammen har til nå vært alt annet enn en suksess.

Drammen kommune bør se positivt på innbyggerinitiativet fra gamle Nedre Eiker, og la kommunens innbyggere uttale seg om kommunens fremtid gjennom en folkeavstemning.

LES OGSÅ:

Les også

Drammen svekkes når Viken blir historie