Ståle Bråthen, rektor ved Nordre Modum ungdomsskole, skrev i Drammens Tidende at ungdomsskolene må betale 250 kroner per elevtil fylkeskommunen for at skolens elever skal kunne hospitere hos den fylkeskommunale nærskolen. Når dette ganges opp med antall elever må Nordre Modum ungdomsskole ut med en sum på 45.000 kroner årlig for at elevene skal få mulighet til å hospitere.

Bråten spør om Akademietskolene i Drammen tar imot elevene gratis. Svaret er ja. Ved våre videregående skoler i Drammen ønsker vi alle elever som ønsker å hospitere velkommen, uten kostnad for ungdomsskolene.

Som rådgiver i videregående skole er et av mine hovedbudskap til elevene at noe av det viktigste her i livet er at man skal ha det bra med seg selv. For å ha det bra med seg selv er det for de fleste viktig å trives med utdanningen en velger, og videre i arbeidslivet. Livet består, som alle vet, flest hverdager som skal fylles med noe som er meningsfullt og noe vi mestrer.

For at vi skal ha det bra med oss selv er det for de fleste av oss viktig å kjenne på mestringsfølelsen. Hvordan skal en 10.-klassing føle seg trygg på hva hun eller han mestrer og liker hvis hun eller han ikke har fått testet ut alternativene?

Hospitering er en ypperlig mulighet for elevene til å teste ulike utdanningsprogram og skoler. Jeg er klar over at ungdomsskolenes fokus er at elevene skal få testet utdanningsprogram, men jeg tenker at det også er viktig at elevene får testet hvilken skole som er best match for den enkelte.

Vi ønsker at ungdomsskoleelevene skal besøke skolene våre før de bestemmer seg. Vi vet hvor viktig det er at 10.-klassingene selv får oppleve og føle på hvordan skolen, skolehverdagen og miljøet er på våre utdanningsprogram, før de skal velge. Det er viktig at elevene selv eier valgprosessen, og da må de utstyres med ulike verktøy for å kunne ta selvstendige valg.

LES OGSÅ:

Les også

Uheldig for elevene hvis ungdomsskoler velger bort praksisdager

På Akademietskolene inviterer vi derfor alle 10.-klassinger som ønsker å oppleve en skoledag på våre studieprogrammer til å avtale og hospitere slik at de kan gjør et selvstendig og informert valg. Vi har lang erfaring med å organisere hospiteringsdager for nysgjerrige elever. Dette koster ingenting for oss som skole og derfor skal det naturligvis heller ikke koste noe for eleven eller elevens ungdomsskole.

Hos oss organiserer vi ikke spesifikke hospiteringsdager, men tar imot nysgjerrige elever gjennom hele skoleåret. Vi vet at ved at elevene får komme og hospitere ved våre skoler, så får vi dedikerte elever som har gjort et informativt valg og som vet hva de går til.

Per nå er det nærskoleprinsippet som gjelder i Viken, men elevene har også mulighet til å søke seg til friskoler som Akademiet, og det er ikke nødvendigvis slik at nærskolen er rett match for eleven.

Friskoler er private skoler med statsstøtte og er godkjent etter friskoleloven. For å gå på en friskole må elevene betale skolepenger, inneværende skoleår koster en skoleplass ved Akademietskolene i Drammen 1.900 kroner i måneden.

Ståle Bråthen og alle andre rektorer, rådgivere og lærere – dere er selvsagt også velkommen til å komme innom oss.

LES OGSÅ: