Jeg var fem år gammel da familien min kom til Norge i 1987. Noen måneder før hadde vi sagt farvel til bestefar og bestemor. Krigen herjet i Iran, og revolusjonen hadde gitt alt annet enn demokrati og like muligheter – det mamma og pappa hadde kjempet for.

Bestefar døde i 2016. Vi hadde et spesielt forhold. Han aksepterte aldri at jeg, som hadde utdannet meg som radiograf og jobbet på Kongsberg sykehus, byttet ut yrket og de hvite klærne med politikk. For ham var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. Og politikken hadde tatt fra ham det viktigste i livet: nærhet til barn og barnebarn.

For meg er det helt annerledes. Jeg er preget av den fine oppveksten i Skotselv. Av familielivet i Drammen med Sally og sønnen vår Sam på sju år. Jeg har fått trygghet, gratis utdanning og fantastiske muligheter. Jeg har sett hva politikk betyr. Forskjellen mellom Norge og Iran er nemlig ikke oljeressurser, det har begge land. Forskjellen er politikken. Og jeg vil bidra til at det spesielle med Norge – fellesskapstanken, likestillingen og velferdsstaten – skal styrkes, ikke svekkes. Derfor er jeg sosialdemokrat, derfor er Arbeiderpartiet mitt parti.

Buskerudbenken - Masud Gharahkhani

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Masud Gharahkhani fra Ap.

Kommende uke er det Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre som har ordet.

For tre år siden fikk jeg tillit til å representere mitt vakre og mangfoldige Buskerud på Stortinget. Som representanter bruker jeg mye tid på å reise rundt i fylket og lytte til folk, ikke minst til ansatte på ulike private og offentlige arbeidsplasser. Det er viktig, lærerikt og inspirerende. Det samme kan jeg si om kontakten med partifolk, ordførere og andre med kunnskap om de politiske utfordringene lokalt, og med ideer til hvordan vi skal utvikle samfunnet i sosialdemokratisk retning.

Det trengs, for Norge står nå ved et veiskille. Koronapandemien har fått store konsekvenser også her. Vi kan komme to veier ut av denne krisen. Et land med økte forskjeller, dårligere velferdstilbud og utrygghet i arbeidslivet. Eller et land med små forskjeller, sterkere velferdsstat og trygt arbeid til alle.

Flere jobber, med gode lønns- og arbeidsvilkår, er vårt viktigste verktøy for å beholde et land med små forskjeller og store muligheter. Uansett hvilken bedrift jeg besøker, om det er i de tunge industrimiljøene eller små og mellomstore IT-bedrifter, så etterlyses en aktiv stat. En aktiv næringspolitikk for å skape og beholde arbeidsplasser i Norge. Derfor er jeg stolt over Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram, der man tydeliggjør statens rolle i en aktiv industri- og næringspolitikk. Og jeg blir beroliget når jeg ser en høyreside som protesterer, slik den i sin tid protesterte mot at staten skulle spille en rolle i utviklingen av olje- og gassnæringen.

Mitt parti tilhører en arbeiderbevegelse der vi aldri kompromisser på norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om en lønn å leve av og retten til heltid. Fortsatt har mange ufrivillig deltid, ofte kvinner. Det kan ikke fortsette. Vi trenger en storrengjøring i norsk arbeidsliv, for å ta vare på arbeidsfolk og skjerpe kampen mot økte forskjeller. Her kommer også et av de viktigste prosjektene for en Ap-ledet regjering i 2021 inn: tillitsreform i offentlig sektor. Det handler om at velferdsstaten blir bedre for alle som trenger den, om vi viser tillit til de som jobber der: ansatte i helse og omsorg, skole og barnehager, Nav og politiet, ja lista er lang. De er tillit verdig, noe de ikke minst har vist nå i krisetiden.

Mer av Masud Gharahkhani:

Les også

Lokale høyrepolitikere beskytter egen regjering og krever brutale innsparinger av velferden i Drammen

Pensjonister, bussjåfører og barnehageassistenter har tapt kjøpekraft de siste årene. SSB presenterte nylig en sjokkrapport som viser at forskjellene har blitt langt større i Norge enn man tidligere har trodd. I denne situasjonen vedtar Høyre-landsmøtet å gi enda større skattekutt til de rikeste, med et grep som vil gi 25.000 nullskatteytere og svekke velferden i kommunene. Da øker forskjellene. I en tid der helsepersonell har jobbet døgnet rundt for å redde liv og helse, og kun fått en applaus, skal de store pengene altså ikke brukes på å løfte dem som sliter og holder hjulene i gang, men på å gjøre de rike enda rikere. På toppen av det hele viser en ny, regjeringsbestilt rapport at dette skattegrepet gir færre – ikke flere – arbeidsplasser.

Mye står derfor på spill nå. Åtte år med høyrestyre har vært for mye, tolv år kan gjøre ubotelig skade. 2021-valget handler derfor om få oss over på den norske veien igjen, der vi steg for steg styrker velferdsstaten og et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle. Som Buskerud-representant er det fylket mitt og disse verdiene jeg vil kjempe for videre. Det er derfor jeg er sosialdemokrat.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Jeg savner en kommuneledelse med visjoner for det nye sykehusområdet

Les også

Vi kan ikke lytte til de som skjønnmaler situasjonen fordi noen få innvandrere lykkes i Norge

Les også

Det må raskest mulig bygges nytt tinghus i Drammen

Les også

Vi kan ikke være politisk fargeblinde når samfunnet må inn i en grønn omstilling