Høyre vil ha flere lønnsomme og konkurransedyktige jobber i privat sektor. Det bidrar til økonomisk vekst.

Da kan vi bruke skattekronene på å gi folk bedre velferdstjenester og stimulere til grønn vekst. Vi vil at de som tjener mest også skal bidra mest til fellesskapet.

For å skape nye arbeidsplasser i privat sektor ønsker Høyre en skattepolitikk som stimulerer til arbeid, maktspredning og miljøvennlig adferd.

Vi frykter at skattepolitikken til Ap med deres samarbeidspartnere vil bremse gründere i Norge. Høyres ambisjon er flere gründere og flere som tør å satse, vi vil at flere skal kunne eie sin egen bedrift.

Den største muligheten ligger i bransjer som ennå ikke er oppfunnet. Det er ikke staten som skaper ny industri. Det er gründerne som skaper hva markedet etterspør. Nye produkter kommer på markedet som følge av etterspørsel. Det er helt avgjørende i det grønne skiftet.

Hvem hadde trodd at produksjon av el-bil ladere og el-bil ladestasjoner skulle bli stor business. Hvem hadde trodd at robotstøvsugere skulle effektivisere renholdsarbeidet. På nye Drammen sykehus blir det robottransport av forbruksvarer, mat og medisiner. Roboter er forhåndsprogrammert til å følge stier og navigerer via laserskanning.

Drammensgründeren Hege Eiklid har utviklet en robot for eldre med mål om at de skal bo hjemme og klare seg selv.

Høyre vil ha et sterkere norsk privat eierskap i bedrifter som skaper nye produkter. Vi vil at norske bedrifter skal konkurrere i et marked med like betingelser. Slik er det ikke i dag. Ta Aass bryggeri som er en femtegenerasjons bedrift som stiller med handicap – utenlandske produsenter har ikke de samme rammebetingelser – de har bedre. De slipper formuesskatt. Den er særnorsk.

Høyre mener formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Den gjør det derfor mindre lønnsomt å spare og investere i Norge. Det gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere.

Høyre vil sikre norsk eierskap gjennom å trappe ned formueskatten på arbeidende kapital, aksjer, eiendom og driftsmidler. Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, det er både urimelig og belastende.

Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser og sikrer velferden vår, og er helt avgjørende for omstillingen til å være mindre oljeavhengig.

Martin Kolberg (Ap) sa på innsiktseminaret i Drammen sist uke at Ap ville øke formueskatten.

De ville riktignok ikke gjeninnføre arveavgiften. Men - blir Ap avhengig av Rødt, MDG eller SV for å danne en regjering, vil skattene måtte øke om de skal innfri alle valgløftene. Da vil personskattene og bedriftsbeskatningen øke betraktelig.

I regjering har Høyre redusert formuesskatten. Dette har vi gjort samtidig som samferdselsbudsjettene er doblet, helsekøene er redusert og vi har ansatt 3.900 flere lærere. Vi har gjennom åtte år vist at lavere skatter og avgifter for folk og bedrifter, sammen med andre tiltak, gir mer velferd.

Vi har norske bedriftseiere over hele landet. Vi tror at de bryr seg mer om de ansatte og lokalmiljøet enn en eier som sitter i Japan eller New York. Vi trenger norsk eierskap og norske bedrifter. Da kan ikke svaret være mer skatter slik at det blir dyrere for norske eiere enn utenlandske eiere å investere i bedrifter og skape jobber.

Skal vi få Norge trygt ut av pandemien, er det aller viktigste å legge til rette for at det skapes flere jobber i privat sektor.

LES OGSÅ: