Norge er et velorganisert samfunn. Det er bra. Men noen ganger kan lover, regler, forbud, forskrifter, pålegg og krav bli for mye av det gode. Politikerne har ofte gode intensjoner når slikt blir innført, men resultatet virker mot sin hensikt.

Dessverre er det få politikere som har erfaring fra privat sektor, som selvstendige næringsdrivende eller håndverkere. Når politikere uten slik erfaring skal regulere de som faktisk jobber med det, blir det ofte galt. Det er også et problem at det i hovedsak er de store bedriftene og organisasjonene som aktivt bedriver lobbyvirksomhet mot politikerne.

De store organisasjonene får hovedsakelig sine finanser fra de store bedriftene, og disse har ikke samme problemer med kostbare og vanskelige krav fra det offentlige. De har gjerne råd til å ha noen på heltid som jobber for å oppfylle byråkratiets krav, det har ikke småbedrifter og enkeltmannsforetak. Faktisk kan det være av interesse for de store og ha en del krav, slik fjerner de konkurransen fra småbedriftene. Politikerne bør derfor være svært skeptiske når de store bedriftene og organisasjonene ønsker nye reguleringer velkommen.

En håndverker er praktisk anlagt og ønsker å gjøre jobben sin, ikke fylle ut skjemaer hele dagen. Driver du i dag et lite firma som utvikler eiendommer og bygger hus, er det nesten umulig å overholde alle kravene til dokumentasjon. Allerede fra byggesaksbehandlingen kan småbedrifter knele. Dersom byggestart plutselig blir utsatt i to måneder på grunn av sommel og rot fra kommunen, så kan i verste fall bedriften gå konkurs eller prosjektet ryke.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

Dersom du i det hele tatt kommer i gang med husbyggingen, er det så strenge krav til HMS og dokumentasjon at jeg har hørt håndverkere si at det uansett er umulig å oppfylle kravene. Det hele virker kun som formaliteter uten noe som helst nytteverdi. Skjemabunken som må fylles ut for en enkel enebolig, er på over 200 sider. Det eneste man egentlig kan ettergå, er om skjemaene er utfylt riktig, ikke om jobben er gjort riktig. På HMS-delen, er det en kjent sak at man fyller ut for å tilfredsstille byråkratiet, ikke for noe annet. For eksempel vet alle at man må legge inn et par avvik innimellom ellers vil byråkratene reagere.

Ut fra dette byråkratiet har det vokst frem egne bransjer som hjelper bedrifter med å tilfredsstille byråkratiet. Man kan for eksempel ganske enkelt kjøpe seg et HMS-kurs på nett, hvor man faktisk ikke lærer noe som helst. Men kursbeviset får man og byråkratene blir fornøyd. Eller man kan kjøpe datasystemer som hjelper deg å fylle ut skjemaene for eneboligen. Ikke for å sikre god kvalitet, men for at byråkratene skal bli fornøyd.

Mer fra Jon Helgheim:

Les også

Det har aldri vært venstresidens skatter og avgifter som har reddet oss fra miljøkriser

I renholdsbransjen ble det for en del år siden innført en offentlig godkjenningsordning for å få slutt på useriøse aktører og sosial dumping. Dette er et stort problem i bransjen, så politikernes intensjon var god. Men godkjenningsordningen har ikke løst problemet, snarere tvert om. For å bli godkjent måtte man sende inn en del dokumentasjon. For seriøse aktører som tok dette alvorlig, var dette en tidkrevende jobb. Men for de useriøse aktørene var det en smal sak å sende inn tilstrekkelig dokumentasjon, delvis forfalsket, og fortsette som før. Eneste forskjell som ordningen førte til var at de useriøse aktørene nå fikk et offentlig godkjent-stempel og kunne vifte med dette for å fortsette å lure sine kunder.

Også når det gjelder konkurranse fra utenlandske håndverkfirmaer er det problemer for norske småbedrifter. Vi må være såpass ærlige å innse at mange østeuropeiske firmaer er flinke til å lure norske myndigheter når det gjelder lønninger, svart arbeid og at de ofte har langt dårligere fagkompetanse enn norske håndverkere. Norske forbrukere har i liten grad noe forutsetning for å avsløre dårlig håndverk før det er for sent. Skjemaene som er innført for å sikre kvaliteten er som nevnt enkelt å fylle ut riktig, selv om jobben er gjort feil. Dette gjør at useriøse utenlandske firmaer konkurrerer ut seriøse norske bedrifter.

Dette kunne vært løst ved å innføre uavhengige kvalitetskontrollører som er ute på byggeplassene og sjekker jobben som gjøres. På denne måten kunne man fjernet masse arbeid og unødvendige skjemaer som ikke virker, og fått inn en løsning som faktisk ville fungert etter hensikten.

Dessverre er det nesten bare Fremskrittspartiet som er opptatt av å redusere skjemaer og offentlig byråkrati. De andre partiene er stort sett tilhengere av å løse alle problemer med nye reguleringer og skjemaer som ikke fungerer. Frp har nå varslet kamp mot offentlig byråkrati og unødvendige reguleringer.

Andre stemmer fra Buskerudbenken:

Les også

For bestefar var politikk korrupsjon og egoistisk maktfokus. For meg er det helt annerledes

Les også

Barnas møte med skolen skal ikke påvirkes av sosiale forskjeller

Les også

Politifolk i Drammen ber Senterpartiet si nei til regjeringens rusreform

Les også

Vi kan ikke være politisk fargeblinde når samfunnet må inn i en grønn omstilling