Ikke siden bankkrisen har nordmenn opplevd større økonomisk usikkerhet enn de gjør akkurat nå. Men i motsetning til hva Fremskrittspartiets Morten Wold tror, er ikke løsningen mer uansvarlig pengebruk og lettvint Frp-politikk.

Skal vi løse de store utfordringene verden og Norge står overfor, må folk ha en jobb å gå til og en lønn å leve av. Om man ikke har en jobb å gå til, eller er bekymret for hvordan man skal betale regningene neste måned, er det ingen som bryr seg om det som skjer utenfor Norges grenser. Derfor gjør Arbeiderpartiet to ting samtidig: Vi prioriterer å få orden på økonomien, samtidig som vi gjør det vi kan for å hjelpe folk gjennom krisen og få kontroll på strømmarkedet.

I urolige tider med prisvekst, økt inflasjon og energikrise, handler det om å ta tilbake kontrollen. Vi må få orden på økonomien, slik at nordmenn kan slippe å leve med en konstant usikkerhet om hvordan de skal betale regningene neste måned. Det handler om å få kontroll på pengebruken, ved å blant annet redusere oljepengebruken drastisk, etter åtte år med hjemme-alene-fest med Høyre og Frp i regjering. For i motsetning til hva noen partier tar til orde for, vil ikke Arbeiderpartiet bruke milliarder av kroner på dyre velferdsreformer eller store skattekutt til de rikeste, når vi vet at det er boligeiere og bedrifter som vil ende opp med å betale regninga.

Les også:

For mens økt oljepengebruk og store skattekutt var Høyre og Frps universelle svar på alt i åtte år, trenger norsk økonomi en ny medisin. Det samme gjør kraftbransjen. Derfor bruker Regjeringen rundt 60 milliarder på strømstøtte til norske husholdninger, samtidig som vi bygger ut mer kraftproduksjon. For strømstøtten er ingen løsning, men et plaster på et sår i et kraftmarked som ikke vil gro før vi får tatt igjen etterslepet etter Høyre og Frp, og bygget ut mer fornybar kraft.

Likevel skal jeg gi Morten Wold rett i én ting. Altfor mange opplever, også noen av dem som er i jobb, at lønna ikke strekker til. Og slik skal vi ikke ha det i Norge. Derfor har vi begynt jobben med å hjelpe de som allerede har minst fra før, ved å blant annet kutte i barnehagepriser, øke bostøtten og gjeninnføre barnetillegget for uføre. Dessverre er mesteparten av de grepene vi nå gjør, gjeninnføringen av støtteordninger og pristak som ble fjernet da Høyre og Fremskrittspartiet satt i regjering.

Her kan du lese flere kronikker og debattinnlegg

Men det er en krevende balansegang. Bruker vi for mye penger er det meg og deg som betaler prisen i form av enda dyrere priser på mat, dagligvarer og lån. Bruker vi for mye penger, forlenger vi krisen, tvinger fram ytterligere renteøkninger og svekker folks privatøkonomi. Vi verken kan, eller vil, følge Høyre og Frps uansvarlige økonomiske linje fra Solberg-regjeringen og øke oljepengebruken hver gang det er et problem. Vi må skynde oss langsomt, og godta at vi må sette gode prosjekter på vent.

En ting er helt sikkert: Dette er ikke tiden for en uansvarlig økonomisk politikk, lettvinte løsninger og økt oljepengebruk. Det er gamble med folks boliglån og sparepenger. Og det vil aldri være Arbeiderpartiets medisin.

Andre saker publisert av Drammens Tidende: