For fem år siden var det krevende å få utenbysboende til å takke ja til lederjobb i drammensregionen. Når bedrifter nå frister med interessante stillinger her, takker kandidatene ja.

De er kvalifiserte, kompetente og klare for lederjobb i selskap med adresse i Drammen eller Lier. Det er skjedd noe positivt med regionens næringsliv. Nye kontorer popper opp ved stasjonen eller langs E18, og vi ser et gryende afterwork-miljø. For meg som rekrutterer ledere til næringslivet – og har base i Drammen – er det gledelig å følge utviklingen.

Til lederstillinger må det som regel et aktivt søk til. En annonse vil vanligvis ikke få gode nok søkere. Jeg kontakter derfor aktuelle ledere som er «passive jobbsøkere». De er opptatt av å prestere og levere i nåværende stilling og søker derfor ikke jobber. De blir kontaktet av slike som meg. Disse kandidatene er nå blitt merkbart mer interessert i å jobbe som leder i virksomheter i Drammen og Lier.

Kandidater til lederstillinger i bedriftene her kan gjerne deles i tre kategorier. Den første gruppa er ledere eller potensielle ledere som allerede bor og jobber i drammensdistriktet. Den andre kategorien er de som bor her, men som hver dag pendler ut til jobb som matcher deres ambisiøse karriereplaner. Kandidater i begge kategoriene er aktuelle nå som før, og det er gledelig å se at stadig flere av dem responderer på stillinger her. Så er den den tredje kategorien, nykommerne på kandidatlistene. De som hverken bor eller jobber i regionen i dag, men som kan tenke seg lederjobb her. Og kanskje flytte hit også – på visse betingelser. Det kommer jeg tilbake til.

Det er flere årsaker til den økte interessen for ledende jobber i drammensregionen. Den viktigste er at det tilbys interessante stillinger. Det skjer nå, spesielt innenfor teknologi og IT, i rådgivermiljøet og bygg- og anleggsbransjen. Sentrale drivere i denne utviklingen er de nye kontorbyggene ved knutepunktet Drammen stasjon og langs E18. Dette er attraktive arbeidssteder for ambisiøse ledere. Barcode-lignende tilstander gjør Drammen mer attraktiv.

Det vises ved at nasjonale virksomheter etablerer regionkontorer her. Slike eksempler er Admincontrol, Sopra Steria og Insenti. De bidrar til å gjøre Drammen større.

For å være attraktiv for nye bedrifter og deres ledere, må det være noe mer, et tiltrekkende miljø. Kall det gjerne det lille ekstra. Noen kaller det kaffelatte-faktoren. Jeg foretrekker å snakke om afterwork-miljøet, som betyr at det skjer noe etter klokka fire på ettermiddagen – noe interessant av faglig og sosial karakter. Her har Drammen noe på gang.

Det er viktig å utnytte og forsterke disse positive utviklingstrekkene. Vi som arbeider med lederrekruttering, ser at det kommer mange lederskifter fremover.

En av de viktigste årsakene til det, er koronaen. Få virksomheter er uberørt. For noen bedrifter medfører den ekstrem vekst som skaper strekk i laget og krever ny kompetanse. For andre fører koronaen til kraftig nedskalering. Det utløser også behov for annen kompetanse. I tillegg foregår det en digitalisering og effektivisering av verdikjeden i samtlige bransjer, noe som også krever en annen kompetanse.

Pandemien har avdekket behov for nye ledere med annen kompetanse. Vi ser det oftest i de virksomhetene som fremdeles ledes av gründeren eller fagpersonen. Mange av disse erkjenner at andre er bedre til å lede bedriften videre.

De ekstreme utfordringene i 2020 viser at det ikke lenger holder å ha fokus på normaldrift og fag. Nå kreves andre egenskaper, ny kompetanse og økt oppmerksomhet på områder som HR, IT-sikkerhet og kommunikasjon. Problemstillingene er blitt mer komplekse, og virksomhetene har fått mange utfordringer i tillegg til de normale. Det er krav om å håndtere krise, søke midler for å berge selskapet og holde oversikten.

Det handler om å lede for å få til noe mer enn å overleve økonomisk. Nå gjelder det å utnytte mulighetene og se de nye forretningsmulighetene. Ikke minst handler det om å ta vare på medarbeiderne, enten de sitter på hjemmekontor eller på jobben.

De nye lederne kan bidra til å gi drammensregionen et ekstra løft. Derfor bør vi ikke være fornøyd med å få flere ledere som kommer hit kun for å jobbe. De bør bo her. Derfor må vi få opp dampen når det gjelder boligbygging. Det må bygges variert og attraktivt.

Min oppfordring til politikerne er derfor: Få fart på boligbyggingen, fortsett å stimulere til bygging av næringsbygg på knutepunktene og legg til rette for afterwork-kulturen. Da kommer de nye lederne for å jobbe her, leve her, bo her og virke her hele døgnet. De vil bidra til å skape betydelige verdier innenfor handel, kultur og idrett.

Det er grunnlag for optimisme. Jeg gleder meg i hvert fall til å friste kandidater med ny jobb i interessante bedrifter i en region som får ny jernbanestasjon, ny bybru, nytt sykehus, Fjordby, helsepark av europeisk klasse og gjerne en utslippsfri fjord- og elveferje.

Les også: