Det er ikke alltid det er det som står i statsbudsjettene som er interessant, men snarere det som ikke står.

Da regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett torsdag, var det knyttet mest spenning til hva som ville havne på regjeringens kuttliste. I en verden preget av prisstigning, energikrise, krig og etterdønninger av en pandemi, er det ikke annet å vente, noe finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uten særlig hell har forsøkt å formidle omtrent siden han vred om nøkkelen til finansdepartementet.

Når Drammens Tidende kan avsløre at Samferdselsdepartementet nå avslår Buskerudby-kommunenes søknad om byvekstavtale, og dermed en pott på hele 2,5 milliarder kroner som skulle gått til bedre kollektivløsninger og forhold for gående og syklende, er det nok en konsekvens av Vedums sparekniv. Det er ikke bare Buskerudbyen som har fått nei på sin søknad om byvekstavtale, men også Kristiansand, Nedre Glomma og Grenland. Bare Tromsø klarte å snike seg frem i køen og fikk i mars grønt lys til å forhandle om byvekstavtale.

Avslaget til Buskerudbyen er i tillegg enda et nederlag for ordførerne i Drammen, Lier, Kongsberg og Øvre Eiker. De har nærmest reist i skytteltrafikk til Oslo for å overbevise departementet om at de skal klare å nå nullvekstmålet – det vil si at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange – uten noen form for brukerbetaling. Men det ser ikke ut til å nytte, uansett hvem som sitter i samferdselsministerstolen.

Som statssekretær Mette Gundersen (Ap) sier til Drammens Tidende: – Vi registrerer at Buskerudbyen har valgt å legge inn en søknad der brukerbetaling fra bilistene ikke er tatt med, selv om de flere ganger har fått oppfordring om dette fra departementet.

Går glipp av 2,5 milliarder: – Alle andre har bomringer

Dette er ikke bare uheldig, men en direkte håpløs situasjon for kommunene i Buskerudbyen, der Drammen som den største er der konsekvensene vil ramme hardest.

Det er trist at viktige samferdselstiltak i vår region har endt opp i et fastlåst politisk spill. Veiprosjekter som ny Svelvikvei, ny Holmenbru og Konnerudnedføring er helt i det blå, noe som stanser både nærings- og boligutvikling. Og uansett om Buskerudbyens nedstrippede byvekstmodell er aldri så innovativ, nettopp fordi den ikke inneholder dyre og trafikkdrivende veiprosjekter, snakker man tydeligvis for døve ører.

Departementet har på sin side hatt en gyllen mulighet til å teste ut nullvekstmålet i et prosjekt uten bompenger, men virker å ha låst seg fast i egne prinsipper. Man kan spørre seg om departementets krav om bompenger har utviklet seg til et vikarierende argument for å si nei uansett hva Buskerudbyen disker opp av fakta og argumenter.

Aller mest bekymringsfullt er det for alle de som er avhengig av bussen i vår region. Det er egentlig krise.

Selv om regjeringen viderefører ordningen med belønningsmidler, som de siste årene har holdt liv i busstilbudet, foreslår den samtidig å avvikle kompensasjonsordningen som kollektivselskapene har mottatt som følge av tapte billettinntekter under pandemien. Fra 1. juli er det slutt, med mindre SV klarer å presse regjeringen når budsjettet skal vedtas endelig i Stortinget slik de gjorde i forbindelse med statsbudsjettet.

Dette er Buskerudbyens nye sjef

Nå gir regjeringen med den ene hånden og tar med den andre. Resultatet kan bli dramatisk fordi det trolig betyr kutt i kollektivtilbudet. Det er allerede varslet kutt i rutetilbudet i helger på kvelder. Fylkeskommunen som sitter alene med ansvaret for å finansiere kollektivtrafikken og få folk til å ta bussen igjen, har ikke penger til å opprettholde dagens tilbud. Og når antall avganger reduseres, fører det naturlig nok til at færre velger bussen, og flere bilen. De som ikke har bil, men avhengig av buss, er det dessverre få som ofrer så mye oppmerksomhet på.

For regjeringen er det åpenbart viktigere å gi gratis ferje til folk i distriktene enn å opprettholde kollektivtilbudet i sentrale strøk på Østlandet.

Denne onde sirkelen er det mange som må dele skylden for. Derfor må de som har bidratt til dette uføret også ta ansvar for å redde det som reddes kan. Byvekstavtalen er dessverre tapt i uoverskuelig fremtid, med mindre det skjer et under. Det ansvaret må Monica Myrvold Berg (Ap) og hennes kollegaer bære på sine skuldre. Men det burde ikke være for mye forlangt av ansvarlige politikere å bidra til å få fart på kollektivtilbudet igjen. Hvis de virkelig mener at det er viktig at vi skal kjøre mer kollektivt og mindre bil.

Det er for sent å be folk ta bussen når bussen ikke lenger går.

Frykter staten vil ha bomveier: – Fare på ferde