(Røyken og Hurums Avis)

Privatisering av kommunal i Asker vei blir trolig en het potet når politikerne kommer tilbake fra sommerferien. En lang rekke veier, mange av dem på Hurumlandet, kan blir privatisert.

Det kan føre til ekstrautgifter for vedlikehold som brøyting for de innbyggerne som bor i disse veiene.

Les også: Vil privatisere flere kommunale veier i gamle Røyken og Hurum: – Ikke et fnugg av rettferdighet i dette

– Overformynderi

Saken ble mildt sagt ikke tatt godt imot av berørte beboere da den ble lagt ut på Facebook, og flere ga kommunen det glatte lag.

– Godt eksempel på overformynderi. Etter sammenslåingen fikk vi også sjeldnere avfallstømming om sommeren, samtidig som prisene økte. Hvilket parti var det som ønsket å oppløse Viken og gjeninnføre de gamle fylkene? Da hadde vel gamle Hurum og Røyken blitt Buskerud og seg selv igjen, skriver en leser, og en annen følger opp;

– Hvorfor er det ikke overraskende at mesteparten av disse veiene er på HURUMLANDET.

Les også

Avvikling av kommunalt veivedlikehold i Asker

Flere skylder på kommunesammenslåingen i kommentarfeltet.

– (..)er selv fra orginale Asker, og synes metoden for å kjøre over befolkningen var råtten. De på toppen fant nok store fordeler for seg selv og sine. Folkeavstemning turte ikke ordførerne (Nå heter det visst direktører) Omkamp!

Kan ikke skylde på nye Asker

Det er ikke første gangen RHAs lesere har lagt ansvaret i saker på kommunesammenslåingen, men i dette tilfellet tar de feil. Allerede i det opprinnelige saken uttalte kommunens Per Steine at bakgrunnen for saken er et vedtak som ble gjort i kommunestyrene i Røyken og Hurum i 2019. Her ble det satt opp prinsipper for når en vei skulle være privat og når den skulle være kommunal.

Dermed har verken nye Asker kommune eller kommunesammenslåingen noe skyld i privatiseringen av veier.

– På grunn av sammenslåingen ble oppfølgingen av vedtaket utsatt, og derfor viderefører vi dette nå. Grunnen til at det blir gjennomført er at det skal være likhet for når en vei er privatdrevet og når en vei er kommunalt drevet i hele kommunen. Det har vært ulikheter i utføringen av kommunal drift og privat drift, sa Steine.

– Ikke for å spare

Akkurat dette poenget var det også noen som påpekte i kommentarfeltet til saken på Facebook.

– Bor selv i en av veiene dette gjelder. Hadde dialog med Hurum Kommune rundt dette lenge før vi ble en del av Asker. Så dette hadde kommet uansett. Ingenting med sammenslåingen å gjøre, skriver en leser.

Kommunens mann understreket i saken tidligere i uka at kommunen ikke gjorde dette for å spare penger.

– Det er viktig for folk å forstå at vi gjør dette for at det skal bli likt, og ikke for å spare utgifter. Det kan tenkes at vi ikke har vært flinke nok å kommunisere at vi gjør dette for å få likhet for alle private. Nå skal saken behandles politisk, og alle høringssvarene vil bli vurdert når saken behandles politisk, sa Steine.