– Da jeg begynte å få kunnskap om dette, var jeg ikke klar over at det hadde så store negative ringvirkninger. Det er skremmende, sier justispolitikeren til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Større omfang

Handelen av ulovlige kopivarer utgjør nå 2,5 prosent av samlet verdenshandel. En undersøkelse foretatt av YouGov viser at nærmere 400.000 nordmenn over 18 år har kjøpt ulovlige kopivarer bare det siste året. Samtidig svarer halvparten at de vet at dette bidrar til å fremme organisert kriminalitet.

I dag er det forbudt å selge, men ikke forbudt å kjøpe kopivarer. Ropstad vil ikke være bastant på hva han mener bør gjøres for å bøte på problemet, men innrømmer at det er et problem som bør løftes opp på politisk nivå.

– Uansett er det viktig å følge pengestrømmen og ta bakmennene, mener han.

Ulovlig produsert

Internett, flere utenlandsreiser og aktive smuglernettverk gjør at norske forbrukere enkelt kan få tak i ulovlige kopivarer.

Fellestrekket er at varene er produsert ulovlig, som etterlikninger av dyre merkevarer, og at fortjenesten bidrar til å styrke tunge kriminelle nettverk, organisert kriminalitet og terrorvirksomhet. De fleste produktene har i tillegg et beskyttet varemerke eller design.

– Økt internasjonal handel med kopivarer får stadig større konsekvenser. Norge er intet unntak. Nordmenn handler ulovlige kopivarer - vel vitende om at de finansierer organisert kriminalitet, sier Christoffer Vedal.

Han er leder for organisasjonen «NACG – Norwegian anti counterfeit group». Eller på godt norsk «stopp piratene». (ANB)

Organisasjonen mener både tollvesenet og politiet må øke ressursene for å motvirke utviklingen. Foreningen mener forbrukere må ansvarliggjøres ved å innføre et forbud mot kjøp av ulovlige kopivarer, og jobber for å øke strafferammene for salg og smugling av ulovlige kopivarer. (ANB)