Så er den nye gangbrua åpnet. Det er veldig bra. Men det er nå en ting man må unngå, nemlig at folk blir skadet på denne brua.

Derfor foreslår jeg at de bestemmende myndigheter med umiddelbar virkning innfører noen regler som kan forebygge skade, og at man ikke gjør som man pleier å gjøre i dette landet, nemlig å vente med å gjøre noen forandringer til etter at noen har blitt skadet.

Derfor har jeg følgende forslag: Hvis det er lov for elsparkesykler å benytte denne brua, forby dette umiddelbart. Et motorisert kjøretøy har intet på denne brua å gjøre.

I tillegg mener jeg at syklister må bli pålagt å trille syklene sine over brua. Det er så trangt der at det fort kan oppstå en farlig situasjon. Jeg har allerede snakket med personer som har opplevd ubehagelige situasjoner på brua.

Derfor: Gjør noe nå, og ikke vent på at noe alvorlig skal skje. De spreke syklistene klarer nok å trille syklene sine over brua.

Så til slutt. Veldig bra at vi har fått denne nye gangbrua! Den vil være til stor hjelp for mange.

LES OGSÅ: