De siste fire årene har Buskeruds elever vært under Viken fylkeskommune og et fylkesråd styrt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Resultatet av dette er at det som kunne minne om valgfrihet og fritt skolevalg for elevene ble erstattet av nærskoleprinsippet.

Fra og med 1. januar neste år er disse elevene organisert gjennom nye Buskerud fylkeskommune.

Det betyr i korthet at politikere og byråkrater skal avgjøre hvilken skole elever i videregående skole skal gå på – basert på adresse. Dette fremfor at eleven i samarbeid med sine foresatte skal velge og kunne søke seg til ulike skoler.

LES OGSÅ

For Fremskrittspartiet er valgfriheten en grunnleggende verdi. Vi mener elever, foreldre og familiene er de som er best rustet til å velge skole. Det er de som har skoene på og kjenner situasjonen for den enkelte elev best.

Som samfunn er det også viktig at vi delegerer mer makt bort fra politikere og byråkrater og over til vanlige folk. Slik skaper vi mer ansvarlige og ansvarsbevisste innbyggere.

Fremskrittspartiet mener at konkurranse skaper kvalitet. Mange elever i videregående skole sier de har jobbet hardt for å komme inn på en ønsket videregående skole.

LES OGSÅ

At elever får en ekstra motivasjon til å jobbe gjennom ungdomsskolen, er positivt. Da må vi ha et system som langt på vei belønner ekstra innsats. Fremskrittspartiet vil derfor ha et friere skolevalg i nye Buskerud. Vi skal selvsagt ta godt vare på alle våre skoler, inkludert Numedal videregående skole, men elever og foreldre må få mer innflytelse.

Fylkeskommunen er et overflødig forvaltningsorgan, så at makten flyttes vekk fra fylkespolitikere og byråkrater er også uproblematisk. Neste steg bør være å flytte flere oppgaver bort fra fylkeskommunen for deretter å fjerne hele forvaltningsnivået.

Men så lenge fylkeskommunen eksisterer, må valgfrihet stå i sentrum.

Nyheter fra Drammens Tidende