Lovverket rundt applikasjoner og strømmetjenester strammes til dersom regjeringen får det som den vil.

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet fredag en proposisjon for Stortinget med forslag om en ny lov om levering av digitale ytelser til forbrukere. Lovforslaget støtter seg på et EU-direktiv.

Med regjeringens forslag kan ikke leverandørenes standardavtaler gi forbrukerne et dårligere vern enn rettighetene de har etter den nye loven, og regjeringen mener at loven skal gjøre det enklere å kjenne sine rettigheter.

Foruten betalingstjenester, vil den foreslåtte loven også regulere gratistjenester der en oppgir personopplysninger.

Lovforslaget vil blant annet regulere bindingstid og vern mot betaling av tjenester man ikke lenger anvender.

(©NTB)