NTB: Spotprisen fredag er i snitt 209,4 øre/kWh i Sør-Norge og 10,9 øre/kWh Nord for Dovre og Sognefjorden. Folk sør i landet betaler altså 21 ganger mer for strømmen enn folk i Nord-Norge.

Den generelle prisutviklingen i spotprisen er på vei oppover, melder Europower.

Alle innsatsfaktorene som kreves i kraftproduksjonen i Europa, stiger i pris – både olje, gass, kull og CO2.

De tyske terminprisene er på vei opp – og med det går de nordiske terminprisene også opp. Strømprisen i tredje kvartal i år har gått fra 73 øre i februar til 150 øre nå, skriver Europower.

Krafthandler som Europower har snakket med, sier at uten godt med påfyll av vann i Sør-Norge, kan terminprisene fortsette å nærme seg de tyske og engelske prisene.