(Nettavisen): Som forelder tenker du kanskje at det er det som skal til for å motivere poden optimalt på skolen, i likhet med blogger Anne Brith Davidsen.

– Jeg hadde selvsagt ikke betalt barna mine for seksere om jeg ikke visste at de klarte å oppnå det, sa hun til Nettavisen i et tidligere intervju.

Firebarnsmoren har premiert toppkarakterer til flere av barna sine fordi:

– Hjemme hos oss er det en ekstra motivasjon å få penger for en god karakter man har jaktet på. En sekser på en prøve gir 100 kroner og en sekser på karakterkortet gir 1000 kroner.

Temaet skaper høy temperatur, og meningene er mange, som da vi diskuterte dette på et morgenmøte i Nettavisen:

  • «Hva er galt med det, da ...?»
  • «Det er helt forkastelig å gi barn penger for en «6-er ...»»
  • «Men vi voksne motiveres jo av en penger ...»
  • «Ja, det er derfor jeg går på jobb hver dag ...»
  • «Men det er innsatsen som bør anerkjennes, selve læringen ...»
  • «Jeg vurderer å gi penger, det vil skape motivasjon ...»
  • «Er ikke mestringsfølelsen belønning god nok ...?»
  • «Hvordan vil det påvirke psyken ...?» 

Vi ble på ingen måter enige.

 

Advarer: – Feil fokus

Nettavisen har snakket med psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), Ragnhild Bang Nes.

Hun er klinkende klar:

– Den indre gleden/motivasjonen hos et barn er noe av det viktigste foreldre kan bidra til, sier hun – og advarer:

– Når man introduserer pengebelønninger, skaper det gjerne et fokus på belønningen i seg selv, altså målet og ikke prosessen.

 

Mange (helse) gevinster

På de fleste av livets arenaer mener forskeren det vil komme deg til gode hvis du har tilegnet deg følgende:

– Det å oppleve engasjement, interesse, nysgjerrighet og utholdenhet er så viktig. Det å oppdage gleden ved å lære er sentralt for livskvaliteten vår. Forskning viser ganske tydelig at indre motivasjon – det å motiveres av aktiviteten fremfor belønningen, henger sammen med økt livskvalitet, mindre (psykisk) sykdom, bedre utholdenhet og arbeidsglede forklarer hun.

– Mange uheldige konsekvenser

– Kan det være så farlig, da, å gi en slant for en toppkarakter?

– Ja! Man oppmuntrer barna til å gjøre noe for belønningen sin del. Det å tukle med den indre motivasjonen, vekstmotivasjonen, kan gi mange uheldige både korttids- og langtidskonsekvenser. Det å være indrestyrt og motivert henger sammen med så mange positive livsutfall.

Ifølge forskeren vil det direkte påvirke din livskvalitet, mestringsfølelse og en god psykisk helse.

 

– Mer robust og utholden

– Du blir bedre rustet, mer robust og utholden ved å fokusere på læringsprosessen – fremfor målet: Karakteren. Mestringsfølelsen er beste belønning, mener hun.

– Hva slags konkret belønning virker?

– Støtte, interesse, og ros for innsats og pågangsmot stimulerer til egenmotivasjon, viljestyrke og gleden ved å søke kunnskap, sier Bang Nes.

Igjen ber hun oss være oppmerksomme:

– Unngå å bidra til en direkte kobling mellom prestasjon (karakteren) og belønning. Ros prosessen og ikke vær så opptatt av målet, det vil gi seg selv.

– Hemmer mer enn fremmer

– Fins det unntak, kan det i noen tilfeller være lurt å gi en liten pengepremie?

– Det finnes nok enkeltsituasjoner hvor det får poden til å åpne skoleboken og så oppdage gleden ved mer egendrevet skolearbeid, men belønninger bør ikke settes i system. Det kan snarere hemme enn fremme utvikling.

Bang Nes tyr til forskningsteori for å utdype:

– Når man fokuserer direkte på resultatet, kan karakteren bidra til et «fixed mindset». Det kjennetegnes gjerne av at en setter seg prestasjonsmål fremfor læringsmål og til å tenke om svake resultat at «jeg er ikke flink» og blir passiv og gir opp. Fokuserer du på «growth mindset», kommer utviklingsprosessen i fokus. Det gir ofte bedre oppnåelser, økt utholdenhet, glede og færre negative emosjoner, sier hun.

Nettavisen har vært i kontakt med barneombudet, som sier dette ikke er noe de prioriterer å gå inn i – det er et foreldreansvar.