Tablettene er rettet mot voksne pasienter som har fått påvist smitte, og som har økt risiko for å bli alvorlig syke. Behandlingen tar fem dager, og den settes i gang mens man fortsatt har milde symptomer.

I juni opplyste Helsedirektoratet at koronapillen skulle komme også til Norge, og at det forhåpentligvis skulle skje denne høsten. Men det er fortsatt usikkert når tablettene kommer.

– Leveranser vil komme etter signering av den felleseuropeiske rammeavtalen. Vi kan ikke si sikkert når det skjer. Helsedirektoratet vil gi råd om prioritering og bruk av legemidlene, opplyser statssekretær Ole-Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Norge har meldt inn et behov for 25.000 behandlinger til EU-kommisjonen, som koordinerer en felleseuropeisk anskaffelse av Paxlovid. Helsedirektoratet skal gjøre en løpende vurdering av behovet.

– Det er usikkert hvordan pandemien utvikler seg i tiden fremover, og departementet har bedt direktoratet gjøre en ny vurdering i november av om innmeldt behov er tilstrekkelig, opplyser departementet.