DRAMMENSELVA: De taktfaste dunkene av pæler som slås ned i Drammenselva har mange blitt godt kjent med det siste året.

Ny bybru skal stå ferdig høsten 2025. Nå som det går mot sommer og uteliv, var det i utgangspunktet en streng begrensning i hvilket arbeid som kunne utføres i tidsrommet 15. mai til 15. september.

Det var egentlig ikke tillatt med mudring, pæling og spunting på havbunnen i perioden «av hensyn til rekreasjon og friluftsliv», som det står på kommunens hjemmeside. Men nå har statsforvalteren gitt en ny tillatelse, som gjør at arbeidet kan fortsette – støye hva det støye vil.

– Vi fant ut at vi måtte søke om å endre tillatelsen for å unngå lengre byggetid. Statsforvalter var enig. Elvebredden er utilgjengelig, uansett om vi arbeider på elvebunnen eller ikke. Da er argumentet at det er bedre for alle om vi fortsetter, heller enn at vi blir forsinket, sier prosjektleder i kommunen Maria Algers Bakken.

Ikke lydløst

Arbeidet som nå har tillatelse til å fortsette som normalt, er ferdigstillelse av fundament ved Strømsø og ved landkar på Bragernes-siden. Det skal også mudres på elvebunnen, og pæles i starten av august.

Selv om prosjektet nå kan jobbe mer som normalt, skriver kommunen på sin side at de vil «ta hensyn best mulig med tanke på miljørisiko, rekreasjon og friluftsliv». Og at støyende arbeid kun vil pågå i korte perioder.

– Det var ikke sånn at prosjektet ville hatt stillstand om sommeren før vi fikk denne tillatelsen. Det ville fortsatt vært til dels støyende anleggsarbeid, men nå blir det mer av mudrings- og pælearbeidet også på sommerhalvåret, fortsetter Bakken.

Dialog med utelivet

Så var det dette utelivet, da.

– Én av grunnene til at vi ikke ønsket å søke om endring i utgangspunktet, er nettopp på grunn av at uteserveringen begynner i denne perioden, sier Bakken.

– Hvordan er dialogen med serveringssteder i nærheten av byggeprosjektet?

– Vi har dialog med de nærmest berørte jevnt og trutt. Og prøver å legge til rette når vi kan det.

Hun fortsetter:

Det er en vanskelig balansegang, fordi de har sin drift og vi har en bru vi skal bygge.