Forventer å ha bare egne innbyggere i bygda mandag morgen