DRAMMEN: Det er arbeidet med pelinga til det første av to brufundamenter i elva som har tatt lengre tid enn planlagt, og det har skapt forsinkelser som må tas inn igjen, ifølge Tommy Iversen. Han er Drammen kommunes prosjektsjef for den nye bybrua.

– Vi skal ha ned 22 slike peler i fundamentet i elva, og til nå har vi nede ti. Det er et omfattende og møysommelig arbeid, og det har rett og slett tatt lengre tid enn entreprenøren hadde regnet med, forklarer Iversen.

LES OGSÅ: Se bildene fra Drammens mest beglodde arbeidsplass

Støyer mest

De ferdige pelene består av en ytre rør som bankes ca. 30 meter ned i leira, et indre rør som bores helt ned på fjell, rundt 70 meter nede, og en stålkjernepel føres ned i det indre røret og inn i fjellet. Videre armeres og støpes det mellom det ytre og indre røret.

Det som støyer mest av dette er ifølge Tommy Iversen selve rammingen av de ytre stålrørene.

LES OGSÅ:Slik lages fundamentene til den nye brua

Må ta inn forsinkelsen

– Entreprenøren vil i størst mulig grad prøve å få gjort den jobben på dagtid, og det er ikke sikkert det blir støy hver kveld. Men det må påregnes at det kan bli det, sier Iversen.

Meningen med kveldsarbeidet er altså å forsere arbeidet slik at man får tatt inn forsinkelsen.

– Hvorfor er det så viktig?

Elva fredes

– Det er fordi elva fredes av hensyn til fisken 15. mai. Senest da må vi være ferdige med pelingen i elva, og spuntkassen rundt fundamentet, sier Iversen.

Selve fundamentet skal etter planen støpes senere på våren.

Det andre fundamentet i elva skal etter planen lages neste vinter.

Først sommeren 2024 kommer seksjonene til den nye brua på båter, og heises på plass på de nye fundamentene.

– Det blir nok ganske spektakulært, og vil syns godt i byen, har Tommy Iversen tidligere sagt til Drammens Tidende.

Vurderer nattarbeid

Drammen kommune skriver på sine egne sider at det også vurderes nattarbeid, som montering av stålkjerner inni rørene og støping. Men støyede arbeider skal altså ikke gjøres etter kl. 23.00.

Tillatelsen til støyende arbeider på kveldstid gjelder ut januar, og målet er altså å være tilbake på tidsplanen til da.

Den nye brua skal etter planen stå ferdig høsten 2025.

LES OGSÅ: Utfordringer for bybrua – søker om å gjøre støyende arbeid på kveldstid