Årets russetid er et tilbakelagt kapittel, og jeg mener det er på høy tid å tenke fremover.

Hvordan ønsker vi at fremtidens avgangselever skal feire at skolegangen er slutt?

LES OGSÅ: Politiet fikk klager på støy – bortviste 15 russebusser

For det første: Russen må feire etter at eksamen er avsluttet. Først da er de ferdig med skolegangen, og de har faktisk noe å feire. Dagens feiring skjer 100 meter før målstreken, ikke etter.

I stedet for å forberede seg til eksamen, er ungdommen ute på fest. Få tenker på at eksamen fra videregående skole er en avgjørende milepæl, som kan være bestemmende for hvordan livet utvikler seg videre.

LES OGSÅ: Tror ikke fjerning av russebusser løser problemene: – Ekskludering vil være der uansett

Nå må det skje noe, og det må komme fra øverste ansvarlige nivå. Nå kan vi ikke vente lenger. Problemstillingene knyttet til russetiden må opp på kunnskapsminister Tonje Brennas bord.

Samfunnet, og russen selv, kan ikke tåle at eksamen kommer rett etter en periode med hektisk festing. Eksamen taper, og svært mange russ får langt dårligere resultater enn de ellers ville fått. Det kan få konsekvenser for resten av livet. Og betydelige kostnaderbåde for den enkelte og samfunnet.