I Drammen vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt.

Disse barna har størst sjanse for å falle utenfor samfunnet og ikke fullføre skolegangen. Dette er negativt både for barnet, men også for samfunnet som mister et barn som kunne vokse opp å kanskje bli en lege eller lærer.

Det er mange grunner til at en burde ha fritidskort.

I Norge tar rundt 150 kvinner og 400 menn livet sitt hvert år. Det er altfor mange. Hvis vi gir alle en mulighet fra barndommen til å skaffe venner og drive med noe de liker, ville veldig mange ha mye mindre sannsynlighet for depresjon og selvmordstanker. Det vil blant andre ting senke antallet som tar livet sitt.

Aldri før er det så mange som sliter med overvekt og dårlig form. Dette fordi man sitter for mye stille og ikke beveger på seg. Hvis barn fra tidlig alder får drive med en fritidsaktivitet og finner ut at de liker å bevege seg, vil de fortsette med det i voksen alder og det ville være et løft for folkehelsa.

Dette er sammen med flere andre gode grunner hvorfor man bør gi støtte til fritidsaktiviteter. Drammen AUF vil at barn som vokser opp i familier med dårlig råd skal få muligheten til å drive med en fritidsaktivitet på lik linje med andre.

Dette er viktig fordi mange barn som vokser opp i familier der foreldrene har dårlig råd har mye større sjanse for å falle ut enn andre barn.

Hvis man får gode venner så blir ikke forskjellene så store, og man trives mer på skolen. Når en trives på skolen får en venner som en kan gjøre ting med på fritiden og i friminuttet. De har kanskje sammen interessene, og istedenfor å bare sitte hjemme uten noen å finne på ting med, så kan en være med på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig at vi får et fritidskort sånn at alle får være med.

Les også

Ingen i alderen 6–18 år skal oppleve utenforskap i fritidsaktiviteter på grunn av dårlig økonomi

Les også

Se oversikt: Dette vil partiene kjempe for