Se for deg at du er barn eller en ungdom som har gode skills i en eller annen idrett. Det som kanskje betyr mest for deg hver eneste dag sju dager i uken. Det går greit på skolen, eller det kanskje ikke gjør det. Du har greit med venner, eller du har kanskje ikke så mange venner. Du kommer fra en velstående familie, eller en familie som har grei økonomi, eller en familie som egentlig ikke har det så greit økonomisk. Du føler mestring med ballen, på skia, på turn, på cheerleading, med bandykølla osv.

Så kommer det til et punkt hvor du får beskjed om at du ikke får delta lenger fordi mor eller far ikke har råd til å betale kontingenten, eller kanskje mor eller far må ta turen til Nav for å be om penger, eller at du ikke får en beskjed i det hele tatt fordi det kan føles skambelagt at familien ikke har råd til dine aktiviteter.

I 2021 fikk Drammen kommune 30 millioner kroner til videreføring av fritidskortet for fritidsaktiviteter for barn og unge, nettopp fordi flere barn og unge mellom 6 og 18 år skulle få muligheten til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. En viktig sak for KrF i den forrige regjeringen for å minske utenforskap blant barn og unge ute i kommunene.

Dette har vist seg å være en suksess, og at dette traff brukerne rett, uavhengig av foreldrenes lommebok. Dette var noe man ønsket å satse videre på også neste år.

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, Mads Hilden fra Arbeiderpartiet, hyller ordningen med Fritidskortet og sier på Drammen kommunes hjemmeside følgende:

«- Dette er jo en utrolig god mulighet for veldig mange. Gjennom fritidskortet kan man kan få hele 1000 kroner i halvåret i støtte til organisert fritidsaktivitet. Jeg håper så mange som mulig logger seg inn og registrerer seg, slik at enda flere barn og unge deltar på organiserte aktiviteter i kommunen vår …»

Mads Hilden er strålende fornøyd med tilbudet og mulighetene dette gir innbyggere i Drammen kommune.

«Det er viktig at så mange som mulig får høre om dette og benytter seg av tilbudet», sier Hilden.

30 millioner til fritidsaktiviteter for barn og unge i Drammen | Drammen kommune

Allerede etter 11 dager hadde nesten 1.100 barn og unge benyttet seg av denne ordningen. Når vi nærmer oss slutten av dette året, er det altså flere tusen.

Som de fleste har fått med seg har Norge fått en ny regjering bestående av Ap og Sp. Disse partiene hadde «gode» slagord slik som nå er det «vanlige folks» tur og «nær folk flest», som sikkert menes som de skrives.

Den nye regjeringen med de nevnte partier la for kort tid siden fram et forslag til nytt Statsbudsjett som skulle peke på veien videre for «vanlige folk, nær folk flest». Et av forslagene er å fjerne ordningen med Fritidskortet allerede fra neste år!? En ordning som Ap i Drammen hyller som en suksess og som hindrer utenforskap for barn og unge i kommunen?

I Regjeringens hurdalsplattform skriver de følgende:

Vi vil bekjempe ulikhet og urettferdighet.

** Kampen mot Forskjells-Norge er en kamp for å bevare vår samfunnsmodell. Fattigdom skal reduseres, særlig den som rammer barnefamilier. Vanlige folk skal jobbe i et trygt arbeidsliv og betale mindre skatt på egen inntekt. Avgifter som rammer folk flest, skal reduseres, og velferdstjenester som barnehage og SFO skal bli billigere for alle. De med store formuer og inntekter skal bidra mer til fellesskapet. Lønnsforskjellene i offentlig sektor skal reduseres.

** Styrkje det universelle velferdstilbodet for barn og unge gjennom å prioritere velferdstenester som omfattar alle barn.

Flotte ord med helt sikkert gode intensjoner, men det blir jo bare forunderlig når vi ikke ser at ord følges opp med handling. Ville det ikke vært naturlig å evaluere om hvordan Fritidskortet har virket eller truffet i henhold til ønsket om at alle barn og unge skulle kunne delta på organiserte fritidsaktiviteter?

Hvem er det dette kuttet rammer? Sp og Ap har visst allerede glemt sine gode slagord allerede før året er omme. Her er vel uttrykket «opp som en hjort, ned som en lort» ganske passende?

LES OGSÅ: