Både mandag og tirsdag er satt av til meklingen mellom partene – Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den andre, opplyser PBL.

– Streiken er en stor belastning for tusenvis av barn og foreldre, og situasjonen er også svært krevende for mange av våre medlemsbarnehager. Denne konflikten må løses av partene, og vi er tilfreds med at vi nå skal møtes til frivillig mekling, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

– Svært krevende

Ifølge Schjelderup ønsker både PBL og medlemsbarnehagene å komme raskest mulig tilbake til en normal hverdag.

– PBL kommer fortsatt til å være løsningsorientert. Men det kommer til å bli svært krevende forhandlinger, gitt at fagforeningene har fremmet krav som innebærer ytelser langt ut over det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager, og med kostnader som er åtte ganger høyere enn årets oppgjør i offentlig sektor, sier Schjelderup.

– Vanskelige spørsmål

Det har vært flere uformelle samtaler mellom partene i løpet av barnehagestreiken.

– Samtalene vi hadde på torsdag, var såpass konstruktive at partene er enige om å gå inn i en frivillig mekling. Det er svært vanskelige spørsmål som må avklares før streiken kan avsluttes, men selvsagt er målet å bli enige i løpet av meklingen, sier forhandlingslederne, Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet) og Trond Ellefsen (Delta) i en felles uttalelse.

Pensjon

Barnehagestreiken har vart i tre uker, og til sammen er over 2.400 barnehageansatte i streik. Onsdag trappes etter planen streiken opp med ytterligere 700 medlemmer. Opptrappingen vil hovedsakelig ramme barnehager i Bodø, Bergen, Askøy, Øygarden og Karmøy.

Striden står først og fremst om pensjon. De barnehageansatte krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år. Ordningen sikrer et varig pensjonspåslag livet ut.

1.750 barnehager med om lag 30.000 ansatte er omfattet av PBLs tariffområde.