Verdens økonomiske forum har vært ute og sagt at høye levekostnader er den største trusselen på kort sikt, og klimaendringer på lang sikt. Vi trenger å endre oss, og vi trenger gode løsninger så vi kan handle på begge disse viktige utfordringene vi står overfor.

Når det er sagt, slår det meg at Fremskrittspartiet er ganske isolert og alene i klima og naturspørsmål, og avviser forskningsbasert kunnskap på disse områdene. Det er flott at Ulf Erik Knudsen i Frp er for å måle effekten av klimatiltak, og da regner vi i MDG med at de er varme forsvarere av klimabudsjett og klimaregnskap både i kommuner og fylker?

Les Ulf Erik Knudsens innlegg her:

Les også

Festival i Drammen hauser opp påstandene om «klimakrise» og «klimakatastrofe»

Mens Frp er mest opptatt av å rakke ned på folk som har et engasjement for klima og miljø, jobber MDG med tiltak som virker. Vi vil bedre kollektivtilbudet, bygge ut sykkelveier og stille miljøkrav til offentlige anskaffelser. I Oslo, hvor MDG sitter i byråd, kutter vi utslippene fordi vi gjennomfører tiltak som virker fremfor å fraskrive oss ansvar og peke på Kina. I Drammen, hvor Ap, Høyre og Sp har funnet sammen med Frp om å skrote byvekstavtalen og bygge ned natur, går utslippene feil vei.

Flere debattinnlegg og kronikker kan du lese her

Å snakke om klima og miljø, og jobbe med holdninger enten det er i Kina eller i Drammen, er helt avgjørende for at vi mennesker skal lære, bli inspirert til å ta grønne valg og få en forståelse for situasjonen kloden befinner seg i.

Det Frp i Drammen driver med er total ansvarsfraskrivelse, og gamle oppbrukte argumenter. Denne typen argumentasjon florerte for 10–20 år siden, men nå har folk flest innsett at ansvarsfraskrivelse og uthenging faktisk ikke bidrar til noe positivt for planeten. Det er synd at Frp ikke har fått med seg at debatten om klima og miljø heldigvis har kommet lenger.

DT-kommentar fra klimafestivalen i Drammen

Les også

Det nærmeste vi kommer Extinction Rebellion her i by'n er besteforeldre med røde hatter

«Hva vi gjør i lille Norge har ikke noe å si fordi Kina er verre» er et ekstremt tynt argument. Norge er verdens sjuende største eksportør av CO₂-utslipp når man regner med utslipp fra fossile brensler som Norge eksporterer. Med andre ord har politikken som føres her, og de valgene vi tar, mye å si for resten av verden.

Gjennom klimaavtalen med EU har Norge forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Så langt er ikke Norge i nærheten av å nå de målene vi har forpliktet oss til. Vi er kanskje ikke den største brikken i puslespillet, men vi er alle avhengig av hverandre for å nå klimamålene. Om ikke et land som Norge, som har tjent seg rike på enorme utslipp fra olje og som har mye penger til omstilling, skal være med på denne dugnaden, kan ikke noen andre bidra heller.