Etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering har regionreformen blitt gjenstand for ny debatt. De andre opposisjonspartiene forsøker iherdig å få med seg Frp på sin politikk. Det kan virke som de ikke er klar over at selv om Frp nå går ut av regjering, så blir vi ikke rødere av den grunn. Snarere tvert om. De rødgrønnes løsninger er som hovedregel langt dårligere for folk og land enn borgerlige løsninger.

Regionreformen og sammenslåing til de nye fylkene var aldri Frps politikk. Dette var et resultat av et kompromiss for å få til kommunereformen. Venstre og KrF forlangte en regionreform for å gå med på kommunereformen. Resultatet ble blant annet det nye fylket Viken.

Viken er sannsynligvis ikke det mest populære som har skjedd de siste årene. Men det er lite som tyder på at så veldig mange flere enn politikerne bryr seg om det heller. Folk er opptatt av at tjenestene fungerer, ikke hva huset byråkratene sitter i heter. Folk er også opptatt av at politikerne ikke sløser med skattebetalernes penger.

Buskerudbenken - Jon Helgheim

Hver uke skriver en representant fra buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.

Kommende uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

I diskusjonen om regionreform er nettopp sløsing med skattebetalernes penger viktig. Nå har det nettopp blitt brukt enorme summer på å gjennomføre denne reformen. Å bruke enda mer av skattebetalernes penger på å omgjøre fylkene enda en gang, allerede etter fire uker, høres veldig lite klokt ut.

Frps politikk har alltid vært å legge ned hele fylkeskommunen. Fylket har relativt få oppgaver som ganske enkelt kunne vært overtatt av kommune og stat. Fylkeskommunens viktigste oppgaver er videregående skole og veier. Det er ingen ting i veien for at staten kan overta driften av fylkesveiene og at kommunene styrer de videregående skolene. Da ville man blitt kvitt et dyrt og unødvendig forvaltningsledd en gang for alle. Dette ville spart skattebetalerne for store summer hvert eneste år, i stedet for å sløse bort enda mer på nye omorganiseringer og omstruktureringer som ingen vil ha.

En nedleggelse av fylkeskommunen og overføring av oppgavene, ville også bidratt til å føre tjenesten nærmere innbyggerne. Det er allerede i dag kommunene som har ansvaret for grunnskolen. Disse sitter mye nærmere brukerne og har også mulighet til bedre samarbeid mellom grunnskole og videregående skole, noe som ville gitt bedre tjenester.

Spesielt merkelig er det at Senterpartiet nå ivrer etter å sløse bort enda mer av skattebetalernes penger på unødvendige omorganiseringer. De pleier å være opptatt av at tjenestene skal være nær brukerne, men ikke i denne saken. De kjemper for å opprettholde et forvaltningsnivå som de færreste bryr seg om. Dette partiet, som stadig klager over sentralisering, valgte med en gang de ble valgt inn i det nye storfylket å legge Vikens hovedsete til Oslo. Her var det altså så viktig å få sentralisert hovedsetet at det ble lagt utenfor fylkets grenser og midt i Oslo.

Les også

Hva vil Frp med Viken?

Frp synes at nok får være nok. Det folk er opptatt av er stedet de tilhører. Tilhørighet betyr noe. Jeg tror og håper at folk fra Buskerud fortsatt vil kalle seg buskerudværinger. Det kan de helt fint også gjøre, uansett hvor byråkratene som styrer fylket sitter. Så lenge fylkeskommunen er et unødvendig forvaltningsnivå, er det bedre at det er få av disse enn mange.

Men det beste ville som nevnt vært å legge ned hele greia. Derfor fremmer Frp denne uken forslag på Stortinget om å legge ned alle fylkeskommuner. Representanter fra alle fylkene stiller seg bak dette forslaget, og forslaget har bred støtte hos våre folkevalgte. Ingenting vil bli bedre av å flytte grenser og fylkeshus hit og dit. Det løsningen som vil gi varig besparelse og tjenester nærmere folk er å gå over til to forvaltningsnivåer. Bort med fylkeskommunen.