På Viken fylkeskommunes hjemmesider finner du nå en egen informasjonsportal kalt «Vikens framtid».

Vel, den ser ikke særlig lys ut etter ukens nyheter fra det indre politiske liv i storfylket.

For mens fagfolkene jobber på spreng med å fremskaffe fakta som viser hva en oppløsning av Viken vil bety for innbyggere og ansatte – vi vil jo at politikerne tar kunnskapsbaserte beslutninger – så har enkelte partier mer hastverk enn andre med å få banket inn den første spikeren i Viken-kista.

Slik sett fremstår den faglige utredningen som foregår nå, som intet annet enn en skinnprosess. Som gjennomføres bare fordi loven krever det.

Når Frps fylkestingsgruppe denne uken flagget at de vil stemme for fylkesoppløsningog gjenopplive de tre gamle fylkene, uten engang å vente på utregningen av hva en slik prosess vil koste skattebetalerne, så er det en game changer i det politiske spillet om Viken.

Frps standpunkt betyr i realiteten at Viken har fått det endelige dødsstøtet. Det ville på dette tidspunktet vært naturlig å varsle de pårørende.

Ap sitter for så vidt og liksom-venter på det faglige grunnlaget og misliker sterkt den retningen Viken-debatten har tatt. Vi snakker her om et parti som ikke har tradisjon for å reversere store reformer, og som kunne skjøvet prislapper og andre omkostninger foran seg for å slippe unna en ny fylkesinndeling. Flere Ap-politikere i fylkestinget er egentlig ikke veldig lystne på en fylkesfisjon.

Men Ap er nå så presset, både fra Sp og nå Frp, og har lovt så mye i valgkampen, at de høyst sannsynlig lander på ja til oppløsning. Dermed ligger det an til flertall for en oppløsning i Viken. Særlig i tidligere Østfold og deler av Buskerud er Viken-skepsisen stor, og har vært det i lang tid.

Du hører for eksempel ikke Martin Kolberg, som for tiden koordinerer Aps fylkesgrupper i Viken,uttale seg slik leder i Innlandet Ap Lise Selnes nylig gjorde til NRK: – Det er brukt 100 millioner kroner på å slå sammen fylkene. De pengene har vi respekt for. Vi ønsker ikke å bruke mye mer av skattebetalernes penger på å oppløse Innlandet.

Dermed gikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drøm om å splitte opp Innlandet i knas. Håpet om å knuse Viken lever imidlertid i beste velgående.

Men for sikkerhets skyld gikk finansminister Vedum denne uken ut og påførte pasienten enda litt mer assistert dødshjelp. Han bekreftet at regjeringen skal ta regningen for Viken-skilsmissen.

Ingen skal nemlig være i tvil om at det er Sp som står igjen som frigjøringshelten i eventyret om det tvangssammenslåtte storfylket. Det er dette ettermælet Vedum og co. nå kjemper for, og derfor er det viktig for Sp at delingsprosessen går raskt og smertefritt. Det er ikke bra for fisjonen hvis folkeopinionen plutselig snur.

Men det er innbyggerne som taper på det politiske spillet som nå pågår, og på den stramme tidsrammen regjeringen har satt – med søknadsfrist til Stortinget allerede 1. mars.

Det er våre skattekroner, enten de tas fra budsjettet til Vedum eller fylkeskommunen, som skal finansiere totalprisen på denne moroa, anslagsvis hele 700 millioner kroner. Og det er vi som skal leve med tjenestene i årene som kommer – uten at vi egentlig vet noe om konsekvensene av enda en omorganisering. Ei heller hvordan de nye fylkesgrensene blir.

Derfor er det trist at så mange av våre folkevalgte ikke har tid til å vente på faktagrunnlaget før de bestemmer seg. Sp-ordfører i Sigdal Tine Normann er et hederlig unntak. Tidligere i høst uttalte hun til Drammens Tidende at selv om Viken aldri burde vært etablert, bør man ikke reversere for enhver pris. Alle fakta må på bordet før en endelig beslutning tas, mente hun.

Dessverre ser nå oppløsningen av Viken ut til å være politisk rigget på forhånd. I god tid før neste fylkestingsvalg i 2023. Hvor stort savn Viken har klart å etterlate seg innen den tid og hvor lykkelige folk er for igjen å gå på videregående skole og kjøre på fylkeskommunale veier i Buskerud, Akershus og Østfold, gjenstår å se.

LES OGSÅ:

Les også

Ny regjering vil nok oppløse Viken, men blir det slik Ap eller Sp vil?

Les også

Bye Bye Viken. Men er det virkelig dette skattepenga våre skal gå til?