Fremskrittspartiet har fremmet en rekke krav til sin egen regjering som skal gi reduksjon av bompenger. Kravene er enstemmig vedtatt av landsstyremøtet. Der sitter også representanter for vårt distrikt.

Kravene er:

  • Stoppe nye bypakker
  • Endre nullvekstmålet
  • Slette bompengegjeld
  • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
  • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Det er i utgangspunktet en ærlig sak at man ønsker å redusere bompengebruken. Men resultatet av disse kravene er rimelig nedslående for Drammen.

For eksempel går Frp inn for å slette bompengegjeld. Dette innebærer en større statlig  overføring til de prosjektene som allerede har bompenger. Det er ingen prosjekter i vårt distrikt med bompenger. De aller dyreste bompengeprosjektene befinner seg derimot på Vestlandet. Dette innebærer altså en massiv overføring av midler fra planlagte prosjekter i vårt distrikt til samferdselsprosjekter andre steder i landet hvor det allerede er innført bompenger. Det er dårlige nyheter for Drammen.

 

Frp går også inn for å kutte kostnadene i eksisterende bypakker, men samtidig stille større krav til lokal egenfinansiering. Dette innebærer i praksis å sende regningen nedover. Altså at kommunene selv må betale for kollektivtiltak og sykkelveier. Fremskrittspartiet  sier at det ikke er mer penger å hente fra regjeringshold, tvert imot, det blir mindre penger.

Summen av disse tiltakene betyr mer motorvei i distriktene og mindre penger til avlastende veitiltak, kollektiv og sykkel i byene.

Regjeringen har nettopp vedtatt tidenes største Nasjonal Transport Plan (NTP),  på tusen milliarder kroner, hvor man i god gammel Carl Ivar Hagen-stil sier ja til absolutt alt, men nei til å betale.

 

Pengene finnes jo ikke. Og uten bompenger blir det enda mindre.

Vi i Miløpartiet De Grønne mener NTP må kuttes og unødvendige samferdselsprosjekter som «ferjefri E39»  må rett  i søppelbøtta. Forestill deg at samtlige norske fjorder fra Stavanger til Trondheim skal krysses med tunnel eller bru. Et prestisjeprosjekt uten mål eller mening. 

Vi i MDG mener vi heller bør satse på hurtigtog, intercity samt løse trafikkutfordringene rundt de store byene. 

Fremskrittspartiet snur det hele trill rundt. De ofrer Drammen og de store norske byene for å bygge gammeldagse firefelts motorveier over vestlandsfjordene.

Fakta er at dersom man bruker  mindre penger på unødvendige prosjekter, har man mer penger til det nødvendige. Det er faktisk svært enkelt å kutte bompengebruken i Norge. Bare man har magemål og økonomisk edruelighet.

Ofte får vi høre i bomdebatten, blant annet fra Frp, at Sverige er et foregangsland. Der er det nesten ikke bompenger, de har kun rushtidsavgift rundt de største byene.

Les også

Godterikrukka til Jon Helgheim. Det blir som å love kompiser godteri uten å ha snakket med farmor først.

 

Sannheten er at Sverige bruker mye mindre penger på vei, men har ambisiøse planer for jernbanen. Hadde vi bygget like lite nye motorveier som Sverige kunne vi helt fint ha faset ut bompenger i distriktene. Vi i De Grønne er helt klart åpne for å følge Sverige. Et land  som for øvrig er styrt av Sosialdemokratene og De Grønne.

På Stortinget er det faktisk De Grønne som oftest har stemt imot nye bomprosjekter.  Men da hører det også sammen med at vi heller ikke foreslår å bygge veien bompengene skal finansiere.

Skulle tro en slik sammenheng var en enkel logikk. Men i en oljedopet norsk økonom blir det mindre og mindre sammenheng mellom kostnader og inntekter

Jon Helgheim og resten av Fremskrittspartiet bedriver et ran av byene.  Med flere av disse  kravene innfridd vil Drammen aldri kunne få bukt med sine trafikkproblemer. Vi kommer ikke til å få hodet over vann og byens utvikling vil stagnere,

Jon Helgheim lovet gjennom DT mer penger til Drammen. 

Det vi faktisk får med Frps forslag er det omvendte: at Drammen ofres for å finansiere gigantveier på vestlandet. Hvor er pengene, Jon?