Frustrert over kommunens behandling av byggeprosess i Røyken: – De spiller ikke på lag her

En byggetillatelse som skulle ta tre uker, har nå tatt seks måneder. Nå klages saken inn til fylkesmannen.