Drammens Tidende hadde for en tid siden hele forsiden og to helsides artikler om kvikkleire i Drammen. Artiklene er faglig gode og gir informasjon for både menigmann og viderekomne.

På forsiden viser kartet at mer enn 80 bygninger mellom travbanen og Drammenselva kan rase ut. Heldigvis har disse bygningene nær travbaneprosjektet utbyggerne som naboer. Denne «rike onkelen» må løse sine egne kvikkleireutfordringer, og de har penger. Behandlingen av planene i Drammen formannskap viser at både politikerne og de nåværende beboerne bør være godvenner med utbyggerne til området.

Erfaringene fra Gjerdrumskredet og den grundige historiske opplistingen til geoteknikerne Eystein Abel Engh og Oddvar Kjekstad om situasjonen for Drammen i Drammens Tidende for en tid tilbake viser at ikke alle er så heldige å ha utbyggere som kan planlegge, utføre og ikke minst betale for sikringen.

Tenk på alle de som nå blir kartlagt etter Gjerdrumraset og som bor i mer enn 1.000 områder med den største faregraden for kvikkleireras. De må leve med frykten.

Stortingspresidenten sa opp pendlerboligen

Liksom beboere i hundrevis av hus i Drammen i flomsonekartet for 200-årsflommen i Drammenselva. Det blir ikke like enkelt å selge huset sitt når eiendomsmegleren plikter å opplyse at huset ligger i områder med naturfare, det være seg kvikkleire, flom, oversvømmelser ved styrtregn eller store setninger i grunnen.

Mange vil slite med å håndtere sine følelser rundt dette.

For at folk skal føle seg trygge må kartlagt naturfare følges opp med forebyggende tiltak. Da er det godt å vite at Drammen kommune har fokus på dette i alle byggesaker. Utfordringene er derfor å sikre områder der det ikke er byggesaker.

Tidligere kartlegginger viste at barn var alvorlig redde for atomkrig. Nå er det klimautviklingen som skaper så mye frykt at Greta Tunberg får rasende tilhengere verden rundt.

Noen spør meg om det ikke er feil at også jeg fokuserer på dette. Under depresjonen i USA i 1930-årene tror jeg at det var president Franklin D. Roosevelt som sa: «We have nothing to fear, but fear itself!». Nå er vi midt oppe i tilsvarende dilemmaer igjen.

Det skal bli spennende å se hvordan mediene, politikere og samfunnet som helhet makter å håndtere disse utfordringene.

LES OGSÅ: