Fraværsgrensen gjelder for elever i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

I skoleåret 2016/2017 ble fraværsregelen på ti prosent innført på videregående skoler som et tiltak for å minske skulk og fravær.

Om en elev får ti prosent udokumentert fravær risikerer eleven å ikke få halvårsvurdering i faget.

Fraværsgrensa er en ekstremt billig løsning på et stort problem.

Nå sier ikke jeg at ALLE elever er imot fraværsgrensa, men personlig ser jeg at problemet med en slik ordning er at de svakeste elevene blir hardest rammet av den negative siden av ordningen.

Elevene blir presset ut at skolen med en ordning som gjør at du stryker om du ikke møter opp. En ordning som tar fra deg vitnemålet ditt hvis ikke du er sterk nok.

11. oktober ble fraværsgrensa innført igjen for videregående elever. Men hva skjedde?

Det å gå på skole i 2021 er ikke bare bare. Du skal prestere på mange fronter, du skal være opplagt til alle timer, du skal prestere ditt beste, du skal få gode karakterer. Og sist men ikke minst, du skal IKKE kjenne på et press om å prestere. Ungdom står i dag i et vanvittig press der selv ikke ditt beste er godt nok.

Og noen ganger sier kroppen stopp. Noen ganger har man behov for en pause. Bare én dag til å hente seg inn. Og ja, en dag kan man koble av. Men da får du en varsling om at du kan vurdere å stryke i gymtimen du gikk glipp av på kjøpet.

Jeg synes det er rart at i et samfunn der fokus på psykisk helse bare blir større og større, utelates fraværsgrensa som et problem for mange. Og hvorfor det?

Det er helt riktig antall fravær har gått ned, men antall drop-outs har derimot gått opp. Jeg har fått inntrykk av at felleskap, elevmedvirkning og inkludering er viktige faktorer for at elever skal trives. Dette synes jeg fraværsgrensa har satt en stopper for.

"Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når man har valgt å gå på videregående skole, er det ikke valgfritt om man møter opp til undervisningen", uttalte daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Disse setningene har jeg lenge undret meg over.

Er det én måte vi elever kan få oss et vitnemål på, så er det å gå på videregående skole. Dette vitnemålet, der alle karakterene vår står, der alt fraværet vårt står, dette arket er kravet til å søke videre på høyskoler mange steder i verden. Så hvor mange andre valg har vi egentlig?

Vi har en plikt til å møte opp i undervisningen når vi går på videregående. Men fraværsgrensa er et billig tiltak.

Om man er syk en dag, og er for dårlig til å dra på skolen, må man ha dokumentasjon på dette fra en lege. La meg bare nevne at en legeerklæring koster per dags dato 200-300 kroner. Og vi våger å kalle norske skoler for gratis. Ikke bare risikerer du å smitte andre elever om du drar på skolen syk, men vi skal likevel betale for.

Man skal være forsiktig med å si at ungdom ikke gidder å møte opp, eller skulker eller er late. For tvert i mot. Vi er ungdom, vi er elever, og vi vet hva som skal til for at vi skal lære best og hva som skal til for å møte opp på skolen.

For vi er ungdom. Vi er elever. Og det er vår fremtid dere står med i hendene. Så ikke fuck det opp.

LES OGSÅ: