Mattilsynet opplyser at risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, men at det er en veldig alvorlig situasjon for fjærfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet.

Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler.

– Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet, og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Innfører tiltak

Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen på rundt 7.500 høns. Da ble besetningen båndlagt, som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen.

Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen.

Mattilsynet opplyser at de nå vil innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland.

Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan all transport av levende fjærfe og egg ut fra gårder bli forbudt.

Viktig med gode smitteverntiltak

Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjærfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Hun sier det viktigste nå er at alle som har fjærfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte.

– Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Godal.