DRAMMEN: Den siste tiden er det funnet en del døde viltfugler i drammensregionen. Mattilsynet har tatt prøver av noen av disse, og det er nå påvist høypatogent influensa A-virus hos minst en måke i Drammen sentrum, skriver Drammen kommune på sine nettsider.

– Alle som har fugl, for eksempel høner i hagen, må følge Mattilsynets restriksjoner for å forebygge smittespredning, skriver kommunen.

LES OGSÅ: Statsforvalteren om båndtvang:– Viktig at forskriftene ikke går lenger enn nødvendig

Anbefaler å ta forholdsregler

Det ble innført restriksjoner for en stund siden i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Drammen kommune i forbindelse med Newcastlesyke.

Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Fugleinfluensa smitter svært sjelden til mennesker og andre dyr, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Folkehelseinstituttet alle å ta noen forholdsregler.

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.

  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som for eksempel feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.

  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

LES OGSÅ: Etterlyser flere fosterhjem for kaniner: – Alternativet er ofte døden

Ønsker beskjed

Mattilsynet ønsker beskjed dersom du finner visse typer døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa.

– Det er viktig at du oppgir hvor dyrene er funnet så nøyaktig som mulig, og hvor de kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler dem, informerer de om.

– Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av.

Hvis det er behov for å fjerne døde fugler, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person.

– Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Vask hendene godt med såpe og vann etterpå, skriver Mattilsynet på sine nettsider.