SANDE: Nødetatene rykket mandag ettermiddag ut til Revåveien i Sande. Der skulle det ifølge innringeren komme grå røyk ut av en ventilasjonsluke.

– Vi har ikke funnet noen brann på stedet, men vi sjekker enda grundigere, uttalte utrykningsleder Daniel Weberg i brannvesenet kort tid etter ankomst.

Etter en gjennomgang av hele huset kunne de konstatere at røyken i hvert fall ikke stammer fra noen brann. Ikke kom det mer røyk eller luktet røyk da mannskapene var på stedet.

De avsluttet etter omlag en halvtimes aksjon.