Drammens Tidende publiserte nylig en meningsmåling om hva man skal gjøre med Globusgården, om den skal fredes eller påbygges. Det ble også bedt om innspill til debatten. Nedenfor er mitt forslag til videre bruk av bygget som kan hindre en uønsket rivning.

Globusgården ble tegnet av arkitektene Arne Grenager og Ragnar Nilsen. Bygget er et tidlig eksempel på bruk av prefabrikkerte fasadeelementer og er blitt karakterisert som ikonisk.

Planene for Globusgården ble godkjent i 1960. Byggingen startet i 1962 med et halvmåneformet bygg vendt mot Tordenskjolds gate og Konnerudgata. Senere ble det tilbygget slik at bygget ble tilnærmet sirkelrundt. Globusgården i sin nåværende form ble åpnet i april 1968. Navnet arvet bygget etter Globus kafé, som lå samme sted.

Strømsø United som nå eier bygget, vurderer hva som skal skje med globusgården.

Byantikvar Vegard Lie er innstilt på fredning, men er så vidt jeg vet åpen for en hensiktsmessig videreutvikling av bygget. I 2007 foreslo Ola Mæhle et 30-etasjes påbygg, og andre forslag er også fremmet. Forslaget fra Mæhle ble heldigvis forkastet,

Jeg ser at bygget trenger oppgradering, men bygget må absolutt ikke rives. Både navnet og byggets form roper jo på en fremtidig bruk som gjør det snublende nærliggende å «fullføre globusen» uten at det opprinnelige bygget endres eller rives.

Derfor foreslår jeg at man bygger en halvkuleformet kuppel på taket. Dette kan romme et planetarium. Byggets elliptiske grunnflate på 2.064 kvadratmeter gir også plass for tilleggsarealer til kuppelbygget, og disse kan romme blant annet heis og trapp. Globusgårdens plassering er ideell: midt på Strømsø torg og i sentrum av all kollektivtrafikk i Drammen, 40 min togreise fra Oslo og kort reiseavstand til byene på Østlandet.

Forslaget vil gi Drammen en ny turistattraksjon, noe byen trenger. Et planetarium i Drammen vil også gi et verdifullt tilbud til Drammen som skole- og universitetsby.

I tillegg trenger byen lokaler for kor- og musikkøvelser, konserter av ulike slag, rom for forelesninger for senior-universitetet, for kommersielle møter og arrangementer med mer. Slike tilbud vil det foreslåtte påbygget kunne romme. Dessuten vil bygget kunne bli sentrum for Elvefestivalen. Kort sagt: Tilbygget vil kunne bli det profane kulturhuset som Drammen mangler.

Mitt forslag kan enkelt gjennomføres uten at det ikoniske bygget blir vesentlig endret. Påbygget vil forsterke byggets hovedform. Med sin form og det foreslåtte innhold vil det kunne gi bydelen Strømsø fokus og løft og kort sagt være et «Columbi egg».

LES OGSÅ: