Gå til sidens hovedinnhold

Fylkene må kreve flere oppgaver - også kultur

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som fylkespolitikere har vi registrert at den planlagte overføringen av en rekke oppgaver på kultursektoren til fylkeskommunene er stoppet. Dette beklager vi sterkt.

Samtidig tror vi det var klokt å ikke trumfe denne overføringen av myndigheten mot mektige kulturinstitusjoners vilje nå. Korona-situasjonen tilsier også at det var lurt å vente.

Men kultur er så mye mer enn store nasjonale kulturinstitusjoner. Venstre i Viken ønsker sterke fylkeskommuner og en vellykket regionreform, og fylkene har allerede kunnskap og kompetanse på en rekke områder innen kulturfeltet som må utnyttes og utvikles.

Vi må derfor utnytte det momentum denne situasjonen gir oss til å komme videre med en rekke kulturoppgaver, og ikke minst integreringen av kultur, og synliggjøringen av hvor viktig kultur er for alle andre sektorer. Også de sektorer som fylket allerede har ansvaret for i dag.

Alle sektorer må ha et ansvar for å forvalte kulturarven. Og vi må arbeide for best mulige løsninger for å få det til.

Vi har flere konkrete områder vi vil ha belyst:

  • Hvordan bygger vi videre på de kulturoppgaver fylkene allerede har, som for eksempel museer, biblioteker og kulturminnevern?
  • Hvordan kobler vi utdanningen i videregående skoler, frivillighet, voksenopplæring og studieforbund, demokratiopplæring og amatørkultur (f.eks. VGS og amatørteater, revyer, amatørmusikk)?
  • Hvordan kobler vi kultur og næringsliv - næringsutvikling, og satsing på turisme, landbruk og bygdenæringer som kulturbærere?
  • Hvordan kobler folkehelse og kultur? Vi vil hevde at mye kultur er folkehelse i seg selv.
  • Hvordan sikrer vi at alle kan komme seg til kulturtilbudene og hvordan kan vi bruke teknologien til å sikre at kulturtilbudene når ut til folket? Fylket har ansvar for samferdsel, for veier og kollektivtilbud også til kulturtilbud og kulturinstitusjoner.
  • Hvordan kobler vi kultur og stedsutvikling? Det blir ingen god stedsutvikling uten at kulturspørsmål veier tung. Kultur må derfor være en godt integrert del av stedsutviklingen i Viken.

Arkitektur og landskap er også viktige kulturbærere. Vi i Venstre er glad for at fylkesrådsleder Tonje Brenna er så klar i sin tale. Vi deler hennes frustrasjon og samarbeider gjerne videre med Arbeiderpartiet om å kreve oppgaver til Viken fra Stortinget og regjeringen.

Les også

De statlige tiltakspakkene bommer innenfor kultur og frivillighet

Kommentarer til denne saken