Debatten om Viken fylkeskommune er nå på høring i kommunene. Spørsmålet er kort fortalt om det skal brukes mye penger på å videreføre Viken som fylkeskommune eller dele den opp. Kostnadskrevende blir det uansett.

Det som hele saken har vist er at fylkeskommunen har utspilt sin rolle. Norge er et lite land og vi klarer oss godt med staten og kommunene. Oppgavene dette mellomleddet i dag har kan fint overføres til kommunene.

Det gjøres mye godt arbeid innen eksempelvis videregående opplæring og veibygging, men vi trenger ikke et eget forvaltningsnivå for å ivareta dette.

En nedleggelse av fylkeskommunen vil være tidenes nærdemokratireform. Istedenfor å bruke flere hundre millioner på å videreføre Viken kan vi styrke kommunene og gi de mer ansvar. På denne måten vil også skattebetalerne spares for et ekstra byråkratisk ledd.

Tiden er overmoden for å la fylkeskommunen ri inn i solnedgangen og forsvinne i det fjerne. Folk har et forhold til valgkretsene Buskerud, Akershus og Østfold, men selve fylkeskommunen som Viken er vil neppe bli savnet.

DT-KOMMENTAR OM VIKEN:

Les også

Under normale omstendigheter ville man sagt: Vi dropper dette

DEBATT OM VIKEN:

Les også

Hvorfor denne nostalgien over Buskerud fylkeskommune?

Les også

Ingen demokratisk seier å gå tilbake til Buskerud

Les også

Senterpartiet har ikke flertall i folket for å oppløse Viken

Les også

Viken har aldri hatt noen legitimitet i befolkningen og vil heller aldri få det

Les også

Å gjenopprette Buskerud blir en stor seier for folkestyret

Les også

Vi sørger for trygg styring av Viken til Viken skal oppløses