Fylkesmannen krever omkamp: – Vil stanse utvidelse av Aronsløypa

I juni overkjørte Drammens politikere alle protester og godkjente at Drammen Skisenter kunne grave opp ei myr for å sikre vann til skianlegget. Nå klager fylkesmannen på vedtaket, og krever omkamp.