Gå til sidens hovedinnhold

Fylkestinget avviste forslag uten engang å debattere saken: - Skuffende

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Venstre i Viken har gått til valg på et program som uttrykker høye ambisjoner for økt samfunnssikkerhet, klimatilpasning og bedre samfunnsplanlegging.

Vi vil bidra til en matproduksjon basert på størst mulig bruk av lokale ressurser og økt regional selvforsyning. Venstre vil blant annet forby omdisponering av dyrket og dyrkbar mark til annet en kritisk infrastruktur som veg og jernbane der det ikke finnes reelle alternativer.

Senterpartiet fremmet et forslag om å bygge opp igjen beredskapslagre for korn i Fylkestinget 20. mai. Venstre mener intensjonen i forslaget er godt. Venstre mener imidlertid at tiden for store sentralt beliggende kornsiloer i betong er forbi. I stedet for å lånefinansiere og bygge nye dyre, vedlikeholdskrevende og arealkrevende magasiner, som i tillegg er utfordrende for landskapet, vil Venstre at vi skal utnytte den ledige lagringskapasiteten som allerede finnes i låver og driftsbygninger rundt om på gårdene best mulig. Det er ressursbesparende, samtidig som det vil føre kapitalen ut i distriktene og gi enkeltbønder en ekstra inntektsmulighet gjennom gode lagringstilskudd.

Vi er derfor glade for at Senterpartiet etter dialog med Venstre endret sitt forslag slik at det åpner for å vurdere flere ulike modeller for beredskapslagring. Vi beklager sterkt at det politiske flertall, med Arbeiderpartiet og SV i spissen, ikke engang ville behandle forslaget.

Diskusjonen om kornlager er ikke ny. Tvert imot var det jo slik hele vårt moderne demokrati startet. Det gikk ikke mange ukene etter det britiske bombardementet av reden i København og beslagleggelsen av den dansk-norske flåten i 1807, før vi fikk sogneselskap hvis første oppgave var å lagre og sikre såkorn og settepoteter til våren 1808. I første omgang ble kirkehvelvene benyttet som lager før man satte i gang byggingen av bygdemagasin.

Både innsamling og fordeling ble foretatt etter demokratiske prinsipper. Dette viste seg å være svært viktig i en tid med uår og avlingssvikt. Mange kjenner Ibsens historie om Terje Vigens farefulle rotur til Danmark for å hente korn. Sogneselskapene avledet et nasjonalt selskap for Norges Vel i 1809, som igjen arbeidet frem eget norsk universitet med vekt på naturvitenskapene i 1810, og skal ha mye av æren for arbeide frem mot riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Venstre regner sitt historiske og liberale demokratiske og ideologiske opphav tilbake til sogneselskapene, de etterfølgende 17. mai-foreningene og Bondevennene før partiet ble stiftet i 1884. Dette er en historie vi er stolte av. Vi mener at de folkevalgtes rett til å komme med forslag er en av pilarene i vårt folkedemokrati - at man skal kunne løfte politiske saker av samfunnsmessig aktualitet uavhengig av forvaltningsnivå.

Derfor er det skuffende at Fylkestinget avviste forslaget om beredskapslagring av korn uten engang å debattere saken.

Les også

Mads Hansen så ikke forespørselen komme: – Dristig valg av TV 2

Les også

Vil kontrollere om forvisning hit er lovlig: – Svært tvilsomt å saksbehandle etter en hemmelig liste

Les også

Konnerud-opprør til ingen nytte: – Det er viktig at det bygges leiligheter

Kommentarer til denne saken