Gå til sidens hovedinnhold

Fylket flår ungdomsskolene når elevene skal velge for fremtiden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært skrevet mye om at mange unge «faller fra» i videregående skole, at myndighetens mål om at elever skal fullføre videregående skole på normert tid ikke innfris. Det kan være mange årsaker til at elever ikke fullfører. Det er ikke tema i denne teksten.

Som rektor for en gjennomsnittlig stor ungdomsskole omgås jeg hver dag mange elever som er under ombygging. De leiter etter seg sjøl. Hvem skal jeg bli? Er det noen som liker meg? Hva er jeg flink til? Og ikke minst, hva skal jeg utdanne meg til?

I ungdomsskolen jobber vi mye med utdannings- og yrkesveiledning. Hvilke yrker finnes og hvordan kan jeg utdanne meg til disse yrkene? Vi er opptatt av at ungdommene skal finne veien sin videre i livet, og har læringsaktiviteter på flere arenaer for å hjelpe den enkelte til å treffe gode valg.

Etter fullført ungdomsskole sender vi elevene våre til videregående skole. Da er de ikke lenger kommunens ansvar, det er Viken fylke som overtar.

For oss er det viktig at ungdommene treffer med valget sitt. Feilvalg gir en dårlig opplevelse for eleven. For Viken er det også viktig at ungdommen velger riktig, fordi feilvalg fører til at elevene bruker flere år enn nødvendig på videregående skole. Det koster penger.

Uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har ansvaret for elevene, mener jeg det er et felles samfunnsansvar å legge til rette for at flest mulig elever velger riktig. Dette er det beste for elevene og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det bør derfor være i både kommunens og fylkeskommunens interesse å legge til rette for at flest mulig elever velger riktig studieretning i videregående skole.

Viken fylkeskommune, styrt av Arbeiderpartiet med Roger Ryberg som fylkesordfører, er sikkert enige i mye av det som er skrevet over. Men - de har bestemt at det ikke skal være gratis for ungdomsskoleelever å se hva som foregår i videregående skole. Ryberg og den politiske ledelsen i Viken tenker at dette skal koste penger. De ønsker 250 kroner per dag for å rekruttere elever inn i Vikens skoler.

For min del betyr det at jeg må betale 45.000 kroner for at elevene over to dager skal få se hva som foregår på de forskjellige studieretningene i videregående skole. Totalt belaster Viken kommunene med rundt regnet sju millioner kroner for å selge inn sine studietilbud til ungdomsskoleelevene.

Burde ikke Viken invitere elevene uten kostnad?

En kan jo se for seg at dette på sikt kan bli en veldig dyr ordning for Viken. Hva om alle ungdomsskoler takker nei til dyr hospitering, og konsekvensen blir at flere må gjøre omvalg. Jeg vet ikke hva et omvalg koster Viken, men tipper at en satsing for å redusere omvalg er mye mer lønnsomt enn usolidariske priser på hospiteringsdager av varierende kvalitet.

Jeg lurer også på hva som koster så mye penger med denne dagen. Vi betaler transportutgiftene selv, og det blir ikke akkurat servert lunsj. Kanskje det er lærerne som får overtidsbetalt? Ikke vet jeg.

Jeg mener det er viktig for elevene våre å få hospitere i videregående skole før de skal ta sitt valg, men jeg mener også at det er i fylkets interesse å lage et tilbud som gjør at flest mulig elever velger riktig. Jeg ønsker ikke å bruke 45.000 på å sende mine elever til Buskerud videregående skole. Dette burde være gratis.

Hva skal jeg gjøre da, Ryberg? Kan dere lage et tilbud som ikke er hospitering, men som kan hjelpe våre elever å velge riktig for så å spare fylkeskommunen for mange utgifter? Eller er det bare ungdomsskolens ansvar å hjelpe ungdommen med å velge?

Jeg ønsker Buskerud videregående skole lykke til med hospiteringsdager om elever fra Sigdal og Krødsherad kommer. Vi fra Modum synes ikke det er riktig å betale blodpris for at Buskerud videregående skole skal markedsføre sine tilbud. Kanskje Akademiet i Drammen tar imot elever gratis?

LES OGSÅ:

Les også

Nå kan det endelig skje noe her: – Et sted der unge kan møtes

Les også

Brukte elsparkesykkel for å komme seg mellom skolens bygg – blitt forbudt

Les også

Drammen kan få nytt skoletilbud: – Dette er superviktig

Les også

Proteststorm på Åskollen og i Skoger: – Ikke bestemt hvem som skal gå på ny skole

Kommentarer til denne saken