Mange i Vestfossen, og også pasienter fra andre steder i Øvre Eiker, trenger fysikalsk behandling og trening. Vestfossen fysikalske institutt har en gunstig beliggenhet midt i Vestfossen, med gratis parkering, buss og togstasjon rett ved, og med lett atkomst fra omsorgsboliger og for andre som bor i nærheten av sentrum.

Samtidig – det er lange ventelister og mangel på fysioterapeuter, til tross for at legene anbefaler fysikalsk behandling.

For enkelte vil en nedleggelse av Vestfossen fysikalske institutt bety en stor omveltning og et tilbakeslag. Tiltaket ved å starte behandling på et nytt og fremmed sted, med for noen vanskelig atkomst, lang ventetid og fremmede behandlere, kan gjøre dørstokkmila ekstra utfordrende for noen.

Klarer kommunen å gi 250 personer fysikalsk behandling andre steder i kommunen?

Mange fortviler ved tanken på å miste tilbudet sitt. Dette kan fortone seg uoverkommelig og vanskelig for en del gamle og syke, slik at de gir opp behandling som uten tvil vil gi en helsebringende effekt.

Nå for tiden er det slett ikke alle fysioterapeuter som utfører manuell behandling, mens fysioterapeutene ved Vestfossens fysikalske institutt gjør det. Fysikalsk behandling er meget viktig, og ved kyndig hjelp med riktig dosering til trening og rehabilitering gir det oss bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Behandlingen hos fysioterapeutene er også med på å redusere sykemeldingsvarighet og redusere bruk av medisiner. Videre gir fysioterapi den gevinsten at vi kan bo lenger hjemme, ikke belaster hjemmesykepleien mer enn nødvendig og utsetter behovet for sykehjemsplass. Dette bør være av stor interesse for Øvre Eiker kommune.

Fysioterapeutene ved Vestfossen fysikalske institutt har også psykomotorisk fysioterapi, kvinnehelse og lymfødembehandling i sitt tilbud. Det tilhører en spesiell og sjelden spesialkompetanse.

Vi synes det er merkelig at driftstilskuddet til fysioterapeutene ved Vestfossen fysikalske institutt bare er på tjue og førti prosent, og at Øvre Eiker kommune ikke har økt tilskuddene til femti prosent slik samhandlingsreformen tilsa i 2017. Dette gjelder også tre andre fysioterapeuter i kommunen.

Undertegnede håper med dette at Øvre Eiker kommune vil ta en positiv avgjørelse for å øke tilskuddene blant annet ved Vestfossen fysikalske institutt, slik at kommunen kan opprettholde det fysikalske tilbudet for innbyggerne sine.